Βοήθεια

Γενικές πληροφορίες

Η μηχανή αναζήτησης του Forin.gr είναι το μέσο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να εντοπίσετε οποιαδήποτε πληροφορία στη βάση δεδομένων του Forin.gr.

Η αναζήτηση στο Forin.gr μπορεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας:

  • είτε τη γρήγορη αναζήτηση, από την κεντρική σελίδα του Forin.gr (βλ. σημείο (1) στην εικόνα)
  • είτε τη σύνθετη αναζήτηση (βλ. σημείο (2) στην εικόνα)