Δήλωση προσδιορισμού φορολογητέας αξίας από τη μεταβίβαση αιτία κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής ολόκληρης επιχείρησης, εταιρικών μεριδίων, μερίδων και ποσοστών συμμετοχής (ΠΟΛ. 1055/2003)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ