Δήλωση ειδικού φόρου επί των ακινήτων (Για ακίνητα που υπάρχουν την 1.1.2014)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ