Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις ΔΕΔ

ΔΕΔ 949/2022: Προδικαστική - αίτημα συμβιβασμού, άρθρο 72 παρ. 10 του ν. 4174/2013

Ενδικοφανείς Προσφυγές
Αθήνα
Πρόστιμα Ν.2523/97
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ