30/06/2020

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Υποβολή και ανταλλαγή των Εκθέσεων ανά Χώρα (CbC Reporting)

Φορολογική περίοδος: Για νομικά πρόσωπα με λήξη έτους 30.6
Η αυτόματη ανταλλαγή των «Εκθέσεων ανά Χώρα(Country-by-CountryReporting)» υιοθετήθηκεστο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και των χωρών της ομάδας G20 για την αντιμετώπιση της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μεταφοράς κερδών (BEPS2015-BaseErosion& ProfitShifting) και του πακέτου μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, με σκοπό την παροχή στις φορολογικές αρχές μιαςσαφούς συνολικής εικόνας της παγκόσμιας θέσης των κερδών και των φόρων των Ομίλων Πολυεθνικών Επιχειρήσεων (Όμιλοι ΠΕ),που δραστηριοποιούνται στη Δικαιοδοσίατους.

Σχετικές με την ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα στο εσωτερικό μας δίκαιο είναι οι διατάξεις των ν. 4170/2013(Α΄163), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4484/2017 (Α΄110), και ν. 4490/2017(Α΄150) και η Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ΠΟΛ 1184/22-11-2017 (Β΄4225/1-12-2017).

Η προθεσμία για την υποβολή της Έκθεσης ανά Χώρα είναι δώδεκα (12) μήνες μετά τη λήξη της περιόδου, στην οποία αναφέρεται η Έκθεση.

Μπορείτε να ανατρέξετε για περισσότερες πληροφορίες:
  • στη σχετική ανακοίνωση και στο συνοδευτικό υλικό της ΑΑΔΕ εδώ.
  • στην ΠΟΛ 1184/22-11-2017

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ