Υπουργείο Οικονομικών

ΑΑΔΕ Tέθηκε σε παραγωγική λειτουργία η εφαρμογή για την υποβολή Εκθέσεων ανά Χώρα (CbC/DAC4 Reporting)

Σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο site της Α.Α.Δ.Ε. τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία η εφαρμογή για την υποβολή Εκθέσεων ανά Χώρα (CbC/DAC4 Reporting) από τους υπόχρεους Ομίλους Πολυεθνικών Εταιρειών σύμφωνα με το ν.4170/2013 (Α΄163) και το ν.4490/2017(Α΄150).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ