Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ε1 - Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης εισοδήματος φυσικών προσώπων

Ετήσια αντικειμενική δαπάνη φορολογικού έτους 2014

Β. Με βάση το μήκος και τα έτη νηολόγισης μηχανοκίνητων ή μεικτών σκαφών με χώρο ενδιαίτησης

Μήκος

σκάφους

Μέχρι και 5 έτη (2011-2015)

Πάνω από 5 έτη μέχρι και 10 έτη (2006-2010)

Πάνω από 10 έτη

7

12.000,00

10.200,00

8.400,00

8

15.000,00

12.750,00

10.500,00

9

18.000,00

15.300,00

12.600,00

10

21.000,00

17.850,00

14.700,00

11

28.500,00

24.225,00

19.950,00

12

36.000,00

30.600,00

25.200,00

13

51.000,00

43.350,00

35.700,00

14

66.000,00

56.100,00

46.200,00

15

81.000,00

68.850,00

56.700,00

16

103.500,00

87.975,00

72.450,00

17

126.000,00

107.100,00

88.200,00

18

148.500,00

126.225,00

103.950,00

19

178.500,00

151.725,00

124.950,00

20

208.500,00

177.225,00

145.950,00

21

238.500,00

202.725,00

166.950,00

22

268.500,00

228.225,00

187.950,00

23

318.500,00

270.725,00

222.950,00

24

368.500,00

313.225,00

257.950,00