Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ε1 - Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης εισοδήματος φυσικών προσώπων

Πίνακας 10 - Επιστροφή φόρου εισοδήματος

Η επιστροφή του φόρου εισοδήματος γίνεται μέσω Τραπεζικών Λογαριασμών καταθέσεων (ταμιευτηρίου, τρεχούμενο και όψεως) των δικαιούχων.


Όλα τα πεδία που περιέχουν περισσότερες πληροφορίες εμφανίζονται κίτρινα / κόκκινα (εφόσον έχουν σημειωθεί μεταβολές στο έντυπο). Πατήστε στο πεδίο/κωδικό που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες. Εναλλακτικά, πατήστε εδώ για να δείτε το έντυπο χωρίς τις επιπλέον πληροφορίες.

Τα επιστρεφόμενα ποσά θα είναι στη διάθεση των δικαιούχων μετά την ημερομηνία που αναγράφεται στην ειδοποίηση, η οποία γνωστοποιείται ηλεκτρονικά στους φορολογούμενους, μέσω της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου και η οποία πρέπει να προσκομίζεται για την είσπραξη της επιστροφής του φόρου.

Πρέπει να τονισθεί ότι η επιστροφή των φόρων θα είναι έντοκη με βάση το άρθρο 42 του ν.4174/2013. Οι τράπεζες, με τους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς, που μετέχουν στην επιστροφή του φόρου είναι οι εξής :

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ 11
ALPHA BANK 14
ΑΤΤΙΚΗΣ 16
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 17
EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 26
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΑΝΙΩΝ 69
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ 75
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 87
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 89
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 91
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΙΕΡΙΑΣ 94
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ 95
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ 99