Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ε1 - Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης εισοδήματος φυσικών προσώπων

Α. Στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)

1. Με επιταγές, τραπεζικές η προσωπικές για οποιοδήποτε ποσό.

2. Με μετρητά, οι επιτηδευματίες και τα νομικά πρόσωπα μέχρι 250 ευρώ, τα φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες μέχρι 500 ευρώ, ανά ημέρα.

3. Με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες και μέχρι του ορίου της κάρτας, στις μεγαλύτερες Δ.Ο.Υ. της χώρας που διαθέτουν σχετικά μηχανήματα και δέχονται τις περισσότερες κάρτες που κυκλοφορούν στην Ελλάδα και έχουν εκδοθεί από Τράπεζες που έχουν καταστήματα στην Ελλάδα (VISA, MASTERCARD κ.λ.π.).

Β. Μέσω αναγνωρισμένων στην Ελλάδα τραπεζών.

1. Με την πληρωμή μετρητών ή με χρέωση λογαριασμού του υποχρέου που τηρείται σε συμβεβλημένες τράπεζες εφόσον έχει προεκδοθεί σχετικό μηχανογραφικό αποδεικτικό (πχ Φόρο Εισοδήματος, Τέλη Κυκλοφορίας)

2. Μέσω του λογαριασμού του υποχρέου που τηρείται σε πολλές συμβεβλημένες τράπεζες, σε περιπτώσεις που η οφειλή προκύπτει από την υποβολή δήλωσης ηλεκτρονικά (πχ ΦΠΑ)