Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ε1 - Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης εισοδήματος φυσικών προσώπων

Όλα τα πεδία που περιέχουν περισσότερες πληροφορίες εμφανίζονται κίτρινα / κόκκινα (εφόσον έχουν σημειωθεί μεταβολές στο έντυπο). Πατήστε στο πεδίο/κωδικό που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες. Εναλλακτικά, πατήστε εδώ για να δείτε το έντυπο χωρίς τις επιπλέον πληροφορίες.

Η επιστροφή του φόρου εισοδήματος γίνεται μέσω Τραπεζικών Λογαριασμών με τους εξής τρόπους:

α) Επιστροφή μέσω λογαριασμού καταθέσεων (ταμιευτηρίου, τρεχούμενο και οψεως) των δικαιούχων και

β) Επιστροφή με καταβολή μετρητών στους δικαιούχους από τις τράπεζες.

Ειδικότερα για την επιστροφή μέσω λογαριασμού καταθέσεων (περίπτωση α’), ο φορολογούμενος πρέπει να συμπληρώνει τα πιο κάτω στοιχεία στην τέταρτη σελίδα της φορολογικής δήλωσης (πίνακας 11). Στη θέση “ΤΡΑΠΕΖΑ” γράψτε την επωνυμία της τράπεζας, στην οποία τηρείται ο λογαριασμός σας.

Δίπλα από τη θέση “ΤΡΑΠΕΖΑ” υπάρχουν τρία τετραγωνάκια στα οποία θα γράψετε τον κωδικό αριθμό της τράπεζας, όπως αυτός φαίνεται στο σχετικό πίνακα.

Τέλος, στη θέση “ΑΡΙ0ΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΙΒΑΝ” συμπληρώστε προσεκτικά και τους 25 αριθμητικούς χαρακτήρες (εκτός από τους χαρακτήρρες GR) του αριθμού λογαριασμού καταθέσεων ΙΒΑΝ που έχετε στην Τράπεζα και θα τον βρείτε τυπωμένο είτε στο τραπεζικό σας Βιβλιάριο, είτε στο έντυπο κίνησης λογαριασμού της Τράπεζάς σας. 0 λογαριασμός αυτός μπορεί να είναι Ταμιευτηρίου, τρεχούμενος ή οψεως, μόνο.

Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, απευθυνθείτε στην Τράπεζα με την οποία συνεργάζεστε, η οποία και θα σας πληροφορήσει υπεύθυνα για τον ΙΒΑΝ.

Για την επιστροφή, με καταβολή μετρητών στους δικαιούχους από τις τράπεζες (περίπτωση β’), ο φορολογούμενος πρέπει να συμπληρώσει μόνο την ΕΠΩΝΥΜΙΑ της τράπεζας και τον κωδικό αριθμό της. Δηλαδή, δε θα αναγράφεται ο αριθμός του λογαριασμού.

Τα επιστρεφόμενα ποσά θα είναι στη διάθεση των δικαιούχων μετά την ημερομηνία που αναγράφεται στην ειδοποίηση, την οποία θα λάβουν οι φορολογούμενοι και η οποία πρέπει να προσκομίζεται για την είσπραξη της επιστροφής του φόρου. Πρέπει να τονισθεί ότι η επιστροφή των φόρων με την (α) περίπτωση θα είναι έντοκη από την ημερομηνία που θα αναγράφεται στην ειδοποίηση.

Οι τράπεζες, με τους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς, που μετέχουν στην επιστροφή του φόρου και συνεπώς σ’αυτές οι φορολογούμενοι θα πρέπει να έχουν ανοίξει λογαριασμό για την περίπτωση (α) ή να επιλέξουν μία από αυτές για την περίπτωση (β), είναι οι εξής:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘ. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘ.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠ. ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 011 ΤΡΑΠΕΖΑ PRORANK Α.Ε. 054
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠ. ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. 012 FBB-ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡ.ΤΡΑΠΕΖΑ 055
ALPHA BANK 014 ΣΥΝΕΤ.ΤΡΑΠ. ΧΑΝΙΩΝ 069
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠ. ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. 015 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 073
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 016 ΣΥΝΕΤ.ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 075
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΠΣ 017 ΣΥΝΕΤ.ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ 079
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 026 ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤ.ΤΡΑΠΕΖΑ 087
CPB RANK 028 ΣΥΝΕΤ.ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 089
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕ7Α 032 ΣΥΝΕΤ.ΤΡΑΠ. ΠΕΛΠΠΟΝΝΗΣΟΥ 092
ΣΥΝΕΤ.ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 036 ΣΥΝΕΤ.ΤΡΑΠ. ΕΥΒΟΙΑΣ 093
ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ 037 ΣΥΝΕΤ.ΤΡΑΠ. ΠΙΕΡΙΑΣ 094
MILLENNIUM RANK 038 ΣΥΝΕΤΤΡΑΠ ΔΡΑΜΑΣ 095
ΑΓΡΟΤΙΚΗ 043 ΝΕΟ ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ-ΑΤΕ 096
ΠΡΩΗΝ Τ. BANK 047 ΣΥΝΕΤ.ΤΡΑΠ. ΣΕΡΡΩΝ 099
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 049