Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ε1 - Οδηγίες συμπλήρωσης της φορολογικής σας δήλωσης

Όλα τα πεδία που περιέχουν περισσότερες πληροφορίες εμφανίζονται κίτρινα / κόκκινα (εφόσον έχουν σημειωθεί μεταβολές στο έντυπο). Πατήστε στο πεδίο/κωδικό που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες. Εναλλακτικά, πατήστε εδώ για να δείτε το έντυπο χωρίς τις επιπλέον πληροφορίες.

Ε1 - Οδηγίες συμπλήρωσης της φορολογικής σας δήλωσης: Κωδικός 335 Ε1 - Οδηγίες συμπλήρωσης της φορολογικής σας δήλωσης: Κωδικός 336 Ε1 - Οδηγίες συμπλήρωσης της φορολογικής σας δήλωσης: Κωδικός 337 Ε1 - Οδηγίες συμπλήρωσης της φορολογικής σας δήλωσης: Κωδικός 338 Ε1 - Οδηγίες συμπλήρωσης της φορολογικής σας δήλωσης: Κωδικός 339 Ε1 - Οδηγίες συμπλήρωσης της φορολογικής σας δήλωσης: Κωδικός 340 Ε1 - Οδηγίες συμπλήρωσης της φορολογικής σας δήλωσης: Κωδικός 461 Ε1 - Οδηγίες συμπλήρωσης της φορολογικής σας δήλωσης: Κωδικός 462 Ε1 - Οδηγίες συμπλήρωσης της φορολογικής σας δήλωσης: Κωδικός 465 Ε1 - Οδηγίες συμπλήρωσης της φορολογικής σας δήλωσης: Κωδικός 466 Ε1 - Οδηγίες συμπλήρωσης της φορολογικής σας δήλωσης: Κωδικός 467 Ε1 - Οδηγίες συμπλήρωσης της φορολογικής σας δήλωσης: Κωδικός 468 Ε1 - Οδηγίες συμπλήρωσης της φορολογικής σας δήλωσης: Κωδικός 475 Ε1 - Οδηγίες συμπλήρωσης της φορολογικής σας δήλωσης: Κωδικός 476 Ε1 - Οδηγίες συμπλήρωσης της φορολογικής σας δήλωσης: Κωδικός 479 Ε1 - Οδηγίες συμπλήρωσης της φορολογικής σας δήλωσης: Κωδικός 480 Ε1 - Οδηγίες συμπλήρωσης της φορολογικής σας δήλωσης: Κωδικός 481 Ε1 - Οδηγίες συμπλήρωσης της φορολογικής σας δήλωσης: Κωδικός 482 Ε1 - Οδηγίες συμπλήρωσης της φορολογικής σας δήλωσης: Κωδικός 915 Ε1 - Οδηγίες συμπλήρωσης της φορολογικής σας δήλωσης: Κωδικός 916 Ε1 - Οδηγίες συμπλήρωσης της φορολογικής σας δήλωσης: Κωδικός 919 Ε1 - Οδηγίες συμπλήρωσης της φορολογικής σας δήλωσης: Κωδικός 920 Ε1 - Οδηγίες συμπλήρωσης της φορολογικής σας δήλωσης: Κωδικός 921 Ε1 - Οδηγίες συμπλήρωσης της φορολογικής σας δήλωσης: Κωδικός 922 Ε1 - Οδηγίες συμπλήρωσης της φορολογικής σας δήλωσης: Κωδικός 923 Ε1 - Οδηγίες συμπλήρωσης της φορολογικής σας δήλωσης: Κωδικός 924 Ε1 - Οδηγίες συμπλήρωσης της φορολογικής σας δήλωσης: Κωδικός 326 Ε1 - Οδηγίες συμπλήρωσης της φορολογικής σας δήλωσης: Υποπίνακας Καθαρού Εισοδήματος με βάση το Αντικειμενικό Σύστημα

Εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις είναι το κέρδος που προέρχεται από την εκμετάλλευση γεωργικών επιχειρήσεων κάθε μορφής και είδους, όπως αγροτικών, κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών, μελισσοκομικών, σηροτροφικών, δασικών, αλιευτικών, κτλ.

Σημειώνεται ότι αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση των κωδικών 461-462 και του υποπίνακα 4Β2 έχουν δοθεί με την 1009959/158/Α0012/Π0Λ.1026/ 27.1.1998 διαταγή μας.

Επίσης, σε περίπτωση που οι γραμμές του πιο πάνω υποπίνακα, καθώς και οι κωδικοί 326,337 και 338 δεν επαρκούν για να απεικονισθούν όλες οι γεωργικές σας δραστηριότητες και όλες οι αγορές του καινούργιου πάγιου εξοπλισμού, θα επισυνάψετε αναλυτική κατάσταση με την ίδια γραμμογράφηση του πιο πάνω υποπίνακα και κωδικών, στην οποία θα συ­μπληρώσετε τις υπόλοιπες γεωργικές δραστηριότητες και όλες τις αγορές σας. Τα αθροίσματα της κατά­στασης αυτής θα μεταφερθούν αντίστοιχα στους κωδικούς 915-916, 326 και 337-338.