Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ε1 - Οδηγίες συμπλήρωσης της φορολογικής σας δήλωσης - Οικονομικό έτος 2011 (Χρήση 2010)

Πως μπορείτε να εξοφλήσετε τις οφειλές σας προς το Δημόσιο

Α. Οποιαδήποτε οφειλή

1. Με επιταγές, τραπεζικές η προσωπικές για οποιοδήποτε ποσό.

2. Με μετρητά, οι επιτηδευματίες και τα νομικά πρόσωπα μέχρι 500 ευρώ, τα φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες μέχρι 1.000 ευρώ.

3. Με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες και μέχρι του ορίου της κάρτας σας, στις 180 μεγαλύτερες Δ.Ο.Υ. της χώρας που διαθέτουν σχετικά μηχανήματα και δέχονται τις περισσότερες κάρτες που κυκλοφορούν στην Ελλάδα και έχουν εκδοθεί από Τράπεζες που έχουν καταστήματα στην Ελλάδα (VISA, Mastercard κ.λ.π.).

Β. Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων του τρέχοντος, κάθε φορά, έτους

1. Με την επιλογή ενός από τους τρεις πιο πάνω τρόπους, στις Δ.Ο.Υ.

2. Με την πληρωμή μετρητών σε πολλές συμβεβλημένες Τράπεζες, με την προσκόμιση του προεκδιδομένου μηχανογραφικού αποδεικτικού.

3. Με χρέωση του λογαριασμού που τηρείται σε συμβεβλημένες Τράπεζες.

Γ. Φ.Π.Α. με την υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης

Μέσω του λογαριασμού του υποχρέου που τηρείται σε πολλές συμβεβλημένες Τράπεζες.