Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

Άριθμ. Πρωτ. 1084970/554/0015/27.9.2007 Προμήθεια λεωφορείων ΚΤΕΛ με πετρέλαιο και ανταλλακτικά από ιδιόκτητες εγκαταστάσεις.

1084970/554/0015/27.9.2007

ΘΕΜΑ: Προμήθεια λεωφορείων ΚΤΕΛ με πετρέλαιο και ανταλλακτικά από ιδιόκτητες εγκαταστάσεις.

Απαντώντας στην από 5.9.2007 αίτησή σας με την οποία μας γνωρίζετε ότι η ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ……Α.Ε. έχει κατασκευάσει ιδιόκτητες δεξαμενές και αποθήκες, όπου αποθηκεύει πετρέλαιο και ανταλλακτικά με τα οποία προμηθεύει τα λεωφορεία ιδιοκτησίας της, χωρίς να εμπορεύεται τα αγαθά αυτά, και ρωτάτε σχετικά με την έκδοση φορολογικών στοιχείων και την εφαρμογή του Φ.Π.Α. εν προκειμένω, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Έχοντας υπόψη ότι δεν πραγματοποιείτε εμπορία των αγαθών αυτών, αλλά τα αποκτάτε με αποκλειστικό σκοπό την ανάλωσή τους από τα οχήματα που εκμεταλλεύεσθε, είστε δηλαδή ο τελικός καταναλωτής αυτών, προκύπτει ότι τα αγαθά αυτά αποτελούν “έξοδα” της επιχείρησης και όχι “εμπορεύσιμα” και συνεπώς δεν μπορεί να τεθεί θέμα έκδοσης στοιχείου αξίας, συμπεριλαμβανομένου του στοιχείου αυτοπαράδοσης.

Επίσης, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ., εφόσον η προμήθεια με πετρέλαιο και η τοποθέτηση των ανταλλακτικών πραγματοποιείται εντός των εγκατάστασεών σας, όπου βρίσκονται οι δεξαμενές των καυσίμων και το απόθεμα των ανταλλακτικών, δεν υπάρχει υποχρέωση έκδοσης δελτίων αποστολής, ενώ εάν το πετρέλαιο ή τα ανταλλακτικά διακινούνται από το χώρο των εγκαταστάσεων αυτών ή άλλες εγκαταστάσεις προς τα οχήματα που τυχόν βρίσκονται εκτός των χώρων αυτών, τότε για τις διακινήσεις αυτές υπάρχει υποχρέωση έκδοσης δελτίων αποστολής (σχετ. έγγ. 1077164/492/0015/3.8.2007).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!