Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

Δ15Β 1082112 ΕΞ 21-5-2013 Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για την πώληση αγαθών μέσω διαδικτύου ή με αλληλογραφία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑ Β'
Ταχ. Δ/νση Καρ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κωδ. 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο 210 3610030 
FAΧ 2103615052

Αθήνα, 21/05/2013

Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1082112 ΕΞ 2013

ΠΡΟΣ:

Θέμα: «Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για την πώληση αγαθών μέσω διαδικτύου ή με αλληλογραφία»

Απαντώντας στην από 8.4.2013 αίτηση σας, σχετικά με το προαναφερόμενο θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 5, 6 και 7 του Κ.Φ.Α.Σ και του άρθρου 1 του ν. 1809/1988 προκύπτει ότι, για την πώληση αγαθών, ανεξάρτητα αν πωλούνται μέσω διαδικτύου ή με αλληλογραφία, πρέπει να εκδίδονται:

α) Δελτία αποστολής και τιμολόγια ή συνενωμένα δελτία αποστολής - τιμολόγια για τις πωλήσεις προς άλλους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών (πρώην επιτηδευματίες), τα οποία, δελτία αποστολής και τα συνενωμένα δελτία αποστολής - τιμολόγια, εκδίδονται είτε θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., εφόσον εκδίδονται χειρόγραφα είτε με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., εφόσον εκδίδονται μηχανογραφικά. Τα τιμολόγια, που δεν είναι συνενωμένα με δελτίο αποστολής, εκδίδονται σε κάθε περίπτωση αθεώρητα και χωρίς σήμανση.

β) Αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για τις πωλήσεις προς ιδιώτες είτε από φορολογική ταμειακή μηχανή είτε με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και εφόσον αποστέλλονται στον ιδιώτη πρέπει να συνοδεύονται με δελτίο αποστολής το οποίο μπορεί να συνενωθεί με την απόδειξη λιανικών συναλλαγών, μόνο στην περίπτωση που εκδίδεται με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ..

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Ευθύμιος Σαΐτης
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!