Κεφάλαιο

ΠΟΛ. 1103/14-5-2013 Εξειδίκευση των κριτηρίων και καθορισμός των αρμόδιων οργάνων και της διαδικασίας υπαγωγής στις ευνοϊκές διατάξεις της περίπτωσης 11 της υποπαραγράφου Α.7 του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013.

Αριθμ. ΠΟΛ: 1103

ΦΕΚ Β 1170/14-5-2013

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!