Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Κεφάλαιο

Δ13 ΦΜΑΠ 1061653 ΕΞ 11-04-2014 Έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων (ΕΕΤΑ). Διατηρητέο κτίριο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 8 
Ταχ. Κώδ.:101 84 Αθήνα  
Πληροφορίες: 
Τηλέφωνο:2103375878  
FAX: 2103375834 
e-mail:d13.e9@vo.svzefxis.qov.qr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 

Αθήνα, 11-4-2014 

Αρ. Πρωτ: Δ13 ΦΜΑΠ 1061653 ΕΞ 2014 

ΠΡΟΣ: 

ΚΟΙΝ.: 

Θέμα: Έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων (ΕΕΤΑ). 

Σε απάντηση της αριθ.πρωτ.86376/14481/2014 επιστολής σας, αναφορικά με το θέμα θέτουμε υπόψη σας ότι: 

Σύμφωνα με την περίπτωση (5) της υποπαραγράφου Α7 του πρώτου άρθρου του ν.4152/2013, για τον υπολογισμό του ΕΕΤΑ λαμβάνονται υπόψη το εμβαδό της δομημένης επιφάνειας, το ύψος της τιμής ζώνης και η παλαιότητα του ακινήτου, όπως αυτά αναγράφονται στη βάση πληροφοριών του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και σύμφωνα με τα οποία υπολογίζεται κατά την 1η Μαΐου 2013 το τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α'62). 

Με τις διατάξεις της περίπτωσης 8 της υποπαραγράφου Α7 του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 καθορίζονται οι υποκειμενικές και αντικειμενικές απαλλαγές από το ΕΕΤΑ. 

Ειδικότερα, με τις ανωτέρω διατάξεις του νόμου απαλλάσσονται από το τέλος τα ακίνητα που έχουν χαρακτηριστεί ως διατηρητέα, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, εφόσον δεν χρησιμοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο, και τα ακίνητα που έχουν χαρακτηριστεί ως χώροι ιστορικών ή αρχαιολογικών μνημείων με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, για την απαλλαγή των οποίων από το ΕΕΤΑ απαιτείται μόνο το οικείο ΦΕΚ χαρακτηρισμού τους. 

Στην περίπτωση που συγκεκριμένο κτίριο χαρακτηρίζεται, από τον αρμόδιο Υπουργό, ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, όσον αφορά το ΕΕΤΑ, θεωρούμε ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη η ευνοϊκότερη ρύθμιση (ως ιστορικό και αρχαιολογικό μνημείο) και επομένως απαλλάσσεται, εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις. 

Συνεπώς, το ακίνητο επί της οδού ......................, το οποίο έχει χαρακτηριστεί από τον Υπουργό Πολιτισμού ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο με την αριθ.ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/................... απόφαση, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ..................., απαλλάσσεται από το ΕΕΤΑ. 

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης 
Μαρία Η. Μενούνου

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!