Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Κεφάλαιο

Δ13 ΦΜΑΠ 1057476 ΕΞ 4-4-2014 Διορθώσεις λαθών ΕΕΤΑ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.
Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδ.:
Καρ. Σερβίας 8 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:2103375878
FAX:2103375834
e-mail:d13.e9@yo.syzefxis.gov.gr

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Αθήνα, 4-4-2014
Αρ. Πρωτ: Δ13 ΦΜΑΠ 1057476 ΕΞ 2014

ΠΡΟΣ:

Θέμα: Διορθώσεις λαθών ΕΕΤΑ.

Σε απάντηση της επιστολής σας, αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η ΠΟΛ. 1080/2014 (ΦΕΚ 750 Β') απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, με την οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία, με την οποία θεραπεύονται συγκεκριμένες περιπτώσεις λαθών ΕΕΤΑ από υπαιτιότητα του ΔΕΔΔΗΕ.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της ανωτέρω απόφασης, παροχές κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποίες, κατά την 1-5-2013, αφορούσαν μεν γεωργική ή βιομηχανική χρήση, αλλά στο μηχανογραφικό σύστημα του ΔΕΔΔΗΕ δεν ήταν συμπληρωμένοι οι κωδικοί χρήσης τιμολογίου 3 ή 4, με αποτέλεσμα να υπολογιστεί ΕΕΤΑ για αυτές, μπορούν να τύχουν απαλλαγής με την εξής διαδικασία: Υποβάλλεται αίτηση από το φορολογούμενο στον αρμόδιο, για τη φορολογία εισοδήματός του, Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με το συνημμένο στην απόφαση υπόδειγμα 3, με επισυναπτόμενη βεβαίωση του ΔΕΔΔΗΕ, στην οποία ρητά αναφέρεται ότι την 1-5-2013, από υπαιτιότητα του ΔΕΔΔΗΕ, αντιστοιχήθηκε η παροχή σε γενικής χρήσης, λόγω μη συμπλήρωσης του πεδίου κωδικού χρήσης από τον πάροχο, και ότι η παροχή αυτή, τόσο πριν όσο και μετά την 1-52013, αντιστοιχεί σε κωδικό χρήσης 3 ή 4.

Ο αρμόδιος Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., κατόπιν παραλαβής της αίτησης του υπόχρεου και, αφού εξετάσει και αποδεχθεί τις αιτιάσεις αυτού, εκδίδει απόφαση διαγραφής της αρχικής βεβαίωσης του ΕΕΤΑ, ως το συνημμένο στην απόφαση υπόδειγμα 4, συντάσσει ΑΦΕΚ διαγραφής της οφειλής και, εάν προκύψει ποσό προς επιστροφή, τούτο επιστρέφεται στο δικαιούχο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η διαδικασία πραγματοποιείται μετά την αποκοπή του ΕΕΤΑ από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και τη βεβαίωσή τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Μαρία Η. Μενούνου
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!