Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

ΠΟΛ. 1076/17-4-2013 Επανακαθορισμός του χρόνου έναρξης ισχύος των διατάξεων της ΠΟΛ 1221/2012 (ΦΕΚ 3513β/31.12.2012).

Δείτε την απόφαση ΠΟΛ. 1221/13-12-2012 κωδικοποιημένη όπως ισχύει.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
Τμήμα:Γ' -Τεχνολογιών Πληροφορικής
& Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διασφάλισης Συναλλαγών
Ταχ.Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνα: 2103640870, 2103617681
FAX: 2103390882

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ B 949-18.04.2013

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

Αθήνα, 17 Απριλίου 2013

Προς: Ως ΠΔ

ΠΟΛ 1076

 ΘΕΜΑ: Επανακαθορισμός του χρόνου έναρξης ισχύος των διατάξεων της ΠΟΛ 1221/2012 (ΦΕΚ 3513β/31.12.2012).
 
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Υφυπουργός Οικονομικών
 
Έχοντας υπόψη:
 
1. Τις διατάξεις του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222Α/5.1051988) «Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 20 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58α/23.4.2010)
3. Την αριθμ. Υπ. Οικ. 07927 ΕΞ 2012 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη» (ΦΕΚ 2574β/24.9.2012)
4. Την ανάγκη επαρκούς ενημέρωσης για τη σημασία και αποτελεσματικότητα του μέτρου καθώς και την ομαλή προσαρμογή των επιτηδευματιών-τελικών χρηστών στο νέο σύστημα συναλλαγών.
5. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
 
1. Επανακαθορίζεται η έναρξη ισχύος που ορίζεται στο άρθρο 9 της ΑΥΟ ΠΟΛ 1221/2012 (ΦΕΚ 3513β /31.12.2012) , από την 1.5.2013 στην 1.1.2014.
 
2. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας αρχίζει με την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!