Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

Δ15Β'1028660 ΕΞ 19-2-2013 Παρέχονται διευκρινίσεις, αναφορικά με το περιεχόμενο του τιμολόγιου επί εκτέλεσης τεχνικού έργου ή εγκατάστασης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2013
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑ Β'
ΠΡΟΣ:
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ 
Τηλέφωνο : 210-3610030 ΡΑΧ : 210-3615052
 
Αρ. Πρωτ.: Δ15Β'1028660 ΕΞ.2013
ΘΕΜΑ: Παρέχονται διευκρινίσεις, αναφορικά με το περιεχόμενο του τιμολόγιου επί εκτέλεσης τεχνικού έργου ή εγκατάστασης.
 
Σχετ.: Η από 24.1.2013 αίτησή σας.
 
Απαντώντας στην παραπάνω σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το ερώτημά σας που σχετίζεται με το αντικείμενο του θέματος, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
 
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ., μετά την τροποποίηση που επήλθε με τις διατάξεις της παραγράφου 5 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α'229/19.11.2012), όπως ερμηνεύτηκαν με την παράγραφο 11 της εγκυκλίου ΠΟΛ.1004/4.1.2013, καταργείται η δυνατότητα συνοπτικής περιγραφής του είδους, επί πολλαπλών συναφών υπηρεσιών, εφόσον επί του τιμολογίου γίνεται παραπομπή στη σχετική σύμβαση, δυνατότητα που είχε παρασχεθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του προϊσχύσαντα Κ.Β.Σ. (Π. Δ/γμα 186/1992).
 
Όσον αφορά τις καταργούμενες ως άνω αναφερόμενες διατάξεις, σημειώνεται ότι, όπως διευκρινίζεται με την παρ. 12.4.2. της εγκυκλίου 3/1992 του προϊσχύσαντα Κ.Β.Σ., πρόκειται ειδικά για τις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών συνθέτων - πολλαπλών, που εκτείνονται, συνήθως, χρονικά και αφορούν διάφορα είδη παροχών, αλλά συνιστούν μια ενιαία εξυπηρέτηση, για την οποία συμφωνείται μια ενιαία συνολική αμοιβή (π.χ. περίπτωση που μεταξύ δύο επιχειρήσεων συμφωνείται να παρασχεθεί από την πρώτη στη δεύτερη δέσμη υπηρεσιών, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα έναντι ενιαίας συνολικής αμοιβής). Στις περιπτώσεις αυτές περιοριστικά και μόνον αναφέρονται οι ως άνω καταργούμενες διατάξεις.
 
2. Περαιτέρω, όσον αφορά το περιεχόμενο του τιμολογίου εκτέλεσης τεχνικού έργου ή εγκατάστασης, έχει γίνει δεκτό ότι, εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την 1.1.2013 με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., τα αναφερόμενα στην παρ.12.5.3.της ερμηνευτικής εγκυκλίου 3/1992 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ., συνεπώς στο τιμολόγιο τεχνικών έργων ή άλλων εγκαταστάσεων πρέπει να περιγράφεται λεπτομερώς το εκτελεσθέν έργο. Αν όμως γίνεται παραπομπή στην οικεία σύμβαση, δεν απαιτείται αναλυτική περιγραφή αλλά γενική. Σε περίπτωση που υπάρχει επιμέτρηση, επισυναπτόμενη στο τιμολόγιο, μπορεί να γίνεται σύντομη περιγραφή του έργου στο τιμολόγιο.
 
Ο Αν/τής Προϊστάμενος της Δ/νσης Κων/νος Αγκιναρασταχάκης
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!