Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

Δ15Β 1046743 ΕΞ 14-3-2013 Σχετικά με την έκδοση των Αποδείξεων Λιανικών Συναλλαγών από επιχειρήσεις του κλάδου επισκευής αυτοκινήτων, μετά την εφαρμογή από 01/01/2013 των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. (παρ. 1, υποπερ. Ε1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012-ΦΕΚ Α'222).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Π ΡΟΣ:
Ταχ. Κωδ. : 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 3610030
ΡΑΧ : 210 3642682

Αθήνα, 14/03/2013
Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1046743 ΕΞ 2013
Θέμα: Σχετικά με την έκδοση των Αποδείξεων Λιανικών Συναλλαγών από επιχειρήσεις του κλάδου επισκευής αυτοκινήτων, μετά την εφαρμογή από 01/01/2013 των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. (παρ. 1, υποπερ. Ε1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012-ΦΕΚ Α'222).

Σχετ.: Το αριθμ. 364/22.02.2013 έγγραφο σας

Αγαπητοί κύριοι,

Αναφερόμενοι στο ως άνω σχετικό έγγραφο σας με το οποίο θέτετε τα ζητήματα: α) της παράτασης του καταληκτικού χρόνου προμήθειας Φ.Τ.Μ. ή Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. έως 28/02/2013 από τους νέους υπόχρεους στη χρήση τους κατά τον Κ.Φ.Α.Σ.(παρ.1, υποπερ. Ε1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012-ΦΕΚ Α'222) και β) της μη δυνατότητας αναγραφής στις αποδείξεις που εκδίδονται με τη χρήση Φ.Τ.Μ. ορισμένων πρόσθετων πληροφοριών ως στοιχείων που ζητούν διάφοροι φορείς με βάση τη δική τους νομοθεσία (π.χ. αναλυτική περιγραφή υπηρεσιών με την αντίστοιχη αμοιβή ανά εργατοώρα κ.λ.π.) σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Ήδη με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1036/22.02.2013 για την διευκόλυνση των υπόχρεων παρατάθηκε η καταληκτική ημερομηνία προμήθεια Φ.Τ.Μ. έως την 29/03/2013.

2. Σχετικά με την αναφορά σας περί μη δυνατότητας αναγραφής ορισμένων πρόσθετων πληροφοριών που ζητούνται από διάφορους φορείς όταν εκδίδονται οι αποδείξεις με τη χρήση Φ.Τ.Μ., σας διαβιβάζουμε συνημμένα αντίγραφο του με αρ. πρωτ. 1083584/732/0015Β’/03 Οκτωβρίου 2000 εγγράφου προς το Τ.Ε.Β.Ε. (νυν Ο.Α.Ε.Ε.) για ανάλογη εφαρμογή των διαλαμβανομένων στην παράγραφο 5 αυτού και στις περιπτώσεις που μνημονεύονται στο σχετικό έγγραφο σας.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Κων/νος Αγκιναρασταχάκης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!