Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Εργατικά - Ασφαλιστικά

ΕΡΓΑΝΗ Διαθέσιμες 4 νέες λειτουργίες δηλώσεων σε παραγωγικό και δοκιμαστικό περιβάλλον

Σας γνωστοποιούμε ότι, έχουν διατεθεί στο Παραγωγικό Περιβάλλον (https://eservices.yeka.gr/) καθώς και στο Δοκιμαστικό Περιβάλλον (https://trialeservices.yeka.gr ) του ΠΣ Εργάνη, οι παρακάτω (4) λειτουργίες - διαδικασίες δηλώσεων μαζί με τις σχετικές οδηγίες.

Ειδικότερα έχουν διατεθεί:

  • Δηλώσεις Απασχόλησης την Έκτη Ημέρα
  • Δήλωση Εξαίρεσης από την Υποχρέωση Προαναγγελίας  και της
  • Ψηφιακή Οργάνωση Χρόνου Εργασίας, Μεταβαλλόμενο / Τροποποιούμενο ωράριο (ανά Ημέρα) αλλά απολογιστικά,
  • Υπερωρίες αλλά απολογιστικά, Ε8: Αναγγελία Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης (Απολογιστικό).

Για την Δήλωση Απασχόλησης την Έκτη Ημέρα,  και την Δήλωση Εξαίρεσης από την Υποχρέωση Προαναγγελίας, υπάρχει δυνατότητα υποβολής με xml (SixthDay_v1.xsd, ExProan.xsd) και 

  • μέσω API οι κωδικοί των υπηρεσιών διατίθενται στον παρακάτω πίνακα.
Διαδικασία Κωδικός
Δήλωση Εξαίρεσης από την Υποχρέωση Προαναγγελίας ExProan
Δήλωση Απασχόλησης την Έκτη Ημέρα SixthDay

Για την Οργάνωση Χρόνου Εργασίας - Μεταβαλλόμενο/Τροποποιούμενο ανά Ημέρα - Απολογιστικό και για Ε8: Αναγγελία Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης Απολογιστικά υπάρχει δυνατότητα υποβολής και με xml με τα γνωστά xsd των ΨΟΧΕ Τροποποιούμενου ανά ημέρα(WTO_v1.xsd) και υπερωριών αντίστοιχα όπως υπήρχαν (EOvertime_v2.xsd) και 

  • μέσω API οι κωδικοί των υπηρεσιών διατίθενται στον παρακάτω πίνακα.
Διαδικασία Κωδικός
Οργάνωση Χρόνου Εργασίας - Μεταβαλλόμενο/Τροποποιούμενο ανά Ημέρα - Απολογιστικό WTODailyA
Ε8: Αναγγελία Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης Απολογιστικό OvTimeA

Ακολουθεί ο τεχνικός οδηγός της εφαρμογής:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!