Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΣΤΕΠ Γ 1043633 ΕΞ 2024 Κοινοποίηση διατάξεων 55, 56 και 57 του ν. 5100/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ
Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 ΠΡΟΣ : Πίνακα Διανομής
Πληροφορίες : Δημήτρης Ράπτης
Τηλέφωνο : 210-7259329
E-Mail : d.raptis1 @ aade . gr
Url : www.aade.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα , 10-04-2024
Αριθ. Πρωτ.: ΔΣΤΕΠ Γ 1043633 ΕΞ 2024

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων 55, 56 και 57 του ν. 5100/2024 (ΦΕΚ Α’ 49) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2523 του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2022, σχετικά με την εξασφάλιση παγκόσμιου ελάχιστου επιπέδου φορολογίας των ομίλων πολυεθνικών επιχειρήσεων και των εγχώριων ομίλων μεγάλης κλίμακας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Pillar II) και άλλες επείγουσες διατάξεις.».

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις των άρθρων 55, 56 και 57 του ν. 5100/2024, ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έλαβε αριθμό ΦΕΚ 49/Α'/05-04-2024, με τις οποίες επέρχονται τροποποιήσεις στις διατάξεις των άρθρων 3, 170 και 171 του ν.2960/2001 (Α' 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».

Σε συνέχεια της παρούσης θα δοθούν με νεότερη εγκύκλιο λεπτομερείς οδηγίες ως προς την εφαρμογή των άρθρων 3, 170 και 171 του ν.2960/2001 (Α' 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».

Επισυναπτόμενα: Απόσπασμα του ΦΕΚ 49/Α'/05-04-2024/ με τις κοινοποιούμενες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!