Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

ΑΑΔΕ Υποχρεωτική η υποβολή Δήλωσης Συμβατότητας από επιχειρήσεις εισαγωγής, κατασκευής και εμπορίας ΦΗΜ – καθορίζεται η κατασκευή και τεχνική υποστήριξη ERP

ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

Αθήνα, 10 Απριλίου 2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΑΔΕ: Υποχρεωτική η υποβολή Δήλωσης Συμβατότητας από επιχειρήσεις εισαγωγής, κατασκευής και εμπορίας ΦΗΜ – καθορίζεται η κατασκευή και τεχνική υποστήριξη ERP

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων διευρύνει το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο και θέτει ως υποχρεωτική την υποβολή Δήλωσης Συμβατότητας από τους κατόχους Άδειας Καταλληλόλητας ΦΗΜ ή τους κατασκευαστές ERP για τους τύπους ΦΗΜ ή τα εμπορικά/λογιστικά προγράμματα (ERP) που διασυνδέονται με τερματικά EFT/POS αντίστοιχα.

Πιο συγκεκριμένα, με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, καθορίζεται η υποχρέωση των παραπάνω επιχειρήσεων να υποβάλλουν Δήλωση Συμβατότητας, προκειμένου να δηλώσουν ότι οι τύποι ΦΗΜ, ή τα ERP, αντίστοιχα, που διαθέτουν στις επιχειρήσεις είναι συμβατά με τα EFT/POS τερματικά που οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirers) ή Μέσων Πληρωμών (NSPs) έχουν συμπεριλάβει στις Δηλώσεις Συμμόρφωσης διαθέτοντάς τα νόμιμα στην αγορά και παράλληλα να ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις λειτουργίας και διασύνδεσης με την ΑΑΔΕ.

Διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω αφορούν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εισαγωγή, κατασκευή και εμπορία ΦΗΜ, καθώς και στον τομέα κατασκευής και τεχνικής υποστήριξης Εμπορικών/Λογιστικών Προγραμμάτων Διαχείρισης (ERP) ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Πιο συγκεκριμένα οι Δηλώσεις Συμβατότητας πρέπει να υποβληθούν από:

 • Κατόχους άδειας Καταλληλότητας ΦΗΜ:
  • που διασυνδέονται με τα EFT/POS τερματικά, βάσει των τεχνικών προδιαγραφών της Α. 1098/2022, έως και τις 19.4.2024.
  • που διασυνδέονται με τα EFT/POS τερματικά, βάσει των τεχνικών προδιαγραφών της Α. 1155/2023, έως και τις 17.05.2024
  • από επιχειρήσεις που αιτούνται χορήγηση άδειας καταλληλότητας για νέο τύπο ΦΗΜ, κατά τον χρόνο υποβολής και των λοιπών απαραίτητων δικαιολογητικών για την χορήγηση της άδειας σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1068/2015.
 • Κατασκευαστές ERP:
  • έως και τις 17.5.2024 εκτός εάν διαθέτουν ή υποστηρίζουν τεχνικά έκδοση σχετικού λογισμικού αποκλειστικά διατιθέμενη σε επιχειρήσεις που έχουν ήδη προβεί σε υλοποιήσεις διασύνδεσης του Ταμειακού Συστήματος με τα τερματικά EFT/POS που διαθέτουν, οι οποίες δεν επιτρέπουν κατ’ ελάχιστο την ελεύθερη πληκτρολόγηση στο τερματικό EFT/POS, οπότε η καταληκτική προθεσμία μετατίθεται έως και τις 4.10.2024.
  • εφόσον πρόκειται να διαθέσουν στην ελληνική επικράτεια, σχετικό λογισμικό μετά τις 17.5.2024, έως και την προηγούμενη της πρώτης διάθεσης στην αγορά του ως άνω λογισμικού.

Εφόσον νεότεροι τύποι EFT/POS συμπεριληφθούν σε Δηλώσεις Συμμόρφωσης, οι αντίστοιχες δηλώσεις Συμβατότητας με τις οποίες δηλώνεται η δυνατότητα ή μη επιτυχούς διασύνδεσης με τους τύπους EFT/POS, υποβάλλονται έως τη λήξη του επόμενου μήνα από την υποβολή και την ανάρτηση στην ψηφιακή πύλη «myAADE» των εκάστοτε Δηλώσεων Συμμόρφωσης, που τα συμπεριλαμβάνουν.

Τέλος, στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η διασύνδεση των τερματικών EFT/POS που διαθέτουν οι επιχειρήσεις με τα ταμειακά τους συστήματα, οι επιχειρήσεις οφείλουν να εγκαταστήσουν συνδυασμό EFT/POS τερματικών με ταμειακό σύστημα, που να πληροί συνολικά τις προδιαγραφές διασύνδεσης που έχει καθορίσει η ΑΑΔΕ.

Διαβάστε εδώ τη σχετική απόφαση

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!