Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

ΛΣΑ Δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και πακέτο εργαλείων εφαρμογής δέουσας επιμέλειας

ΛΣΑ

6 Μαρτίου 2024

Δελτίο Τύπου

Δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και πακέτο εργαλείων εφαρμογής δέουσας επιμέλειας

Δυστυχώς, οι δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών συναδέλφων μας συνεχίζονται - και έχουν ξεπεράσει τις 100 οι περιπτώσεις που έχουν επέλθει σε γνώση του Λ.Σ.Α. - χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ότι οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί δεν έχουν λάβει ακόμα τα απαραίτητα εργαλεία για την τήρηση των μέτρων δέουσας επιμέλειας.

Ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών έχει εξασφαλίσει ειδικά διαμορφωμένο πακέτο εργαλείων εφαρμογής Δέουσας Επιμέλειας για τα λογιστικά γραφεία.

Κατόπιν της μαζικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι θα ενημερωθούν διαδικτυακά στις 19/03/2024 και ώρα 18:00 για τις δυνατότητες του πακέτου και το κόστος και κατόπιν θα ξεκινήσει η διάθεσή του.

Το προτεινόμενο πακέτο εργαλείων, αφορά τις κάτωθι υπηρεσίες:

Α) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ)

Πρόκειται για την παροχή της απαιτούμενης  υποστήριξης στα λογιστικά γραφεία ώστε να οργανωθεί το μητρώο των υφιστάμενων πελατών με τα απαιτούμενα έγγραφα, να προσαρμοστεί η πολιτική του λογιστικού γραφείου στις ανάγκες του πελατολογίου του και των νέων πελατών και εργασιών που αναλαμβάνονται, να ενημερωθεί το γραφείο με τα στάδια των εργασιών που πρέπει να αναληφθούν κατά περίπτωση και να υποδειχθεί/ούν το/τα άτομα που θα πρέπει να επιφορτιστεί/ούν με τις απαιτούμενες εργασίες.

Επίσης, θα δοθούν οδηγίες για τη μετάβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και τον τρόπο ένταξής στης στην εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας.

Στα πλαίσια συμμόρφωσης με τις διατάξεις της νομοθεσίας, τα λογιστικά γραφεία θα λάβουν τα ανάλογα έγγραφα (κείμενο πολιτικής, ερωτηματολόγιο, κ.λπ.)

Β) ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης των στοιχείων του πελάτη και των πραγματικών του δικαιούχων σε ευρωπαϊκές και διεθνείς  λίστες κυρώσεων φυσικών και νομικών προσώπων.

Επίσης, μέσω της πλατφόρμας, θα γίνεται η αξιολόγηση του βαθμού κινδύνου του πελάτη, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που έχουν διαμορφωθεί για τους σκοπούς των λογιστικών γραφείων και στη συνέχεια η ηλεκτρονική παρακολούθηση του πελατειακού κινδύνου, η εκτύπωση αρχείου πελατών με βάση τον κίνδυνο και η επικαιροποίηση της εκτίμησης του κινδύνου με βάση τον νόμο.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι επικοινωνούν με τα γραφεία του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών: 2105138289, LSA@OTENET.GR.

Ο Πρόεδρος,

Μιχάλης Πόλυγγερ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!