Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Ε. 2011/2024 Νέα προθεσμία για απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2024, λόγω αναπηρίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 106 72 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2132122400
e-mail : deef@aade.gr
Url : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 68Β746ΜΠ3Ζ-Δ44

Αθήνα, 21/2/2024

Ε. 2011

ΠΡΟΣ: Ως πίνακα διανομής

ΘΕΜΑ: : Νέα προθεσμία προσκόμισης δικαιολογητικών για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2024, λόγω αναπηρίας αφενός για τα οχήματα που δεν διορθώθηκε έως σήμερα η εικόνα τους στο πληροφοριακό σύστημα οχημάτων (ΠΣΟ) και αφετέρου περιπτώσεις αναπήρων που έληγε η απόφαση απαλλαγής την 31/12/2023 λόγω λήξης της γνωμάτευσης του ΚΕΠΑ (ή της ΑΣΥΕ)

Σχετ. Εγκύκλιοι: Ε.2016/2022, Ε.2014/2023, Ε.2050/2023.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η εγκύκλιος αφορά στη δυνατότητα προσκόμισης δικαιολογητικών μέχρι 1-7-2024 για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2024, λόγω αναπηρίας, α) οχημάτων τα οποία εμφανίζονταν απαλλασσόμενα από τέλη κυκλοφορίας, χωρίς όμως να έχουν ελεγχθεί από τη Δ.Ο.Υ. κατά το χρόνο της ταξινόμησης τους οι προϋποθέσεις απαλλαγής, και δεν διορθώθηκε έως σήμερα η εικόνα τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων (ΠΣΟ) και β) περιπτώσεις αναπήρων που έληξε η απόφαση απαλλαγής την 31/12/2023 λόγω λήξης της γνωμάτευσης του ΚΕΠΑ (ή της ΑΣΥΕ) και οι φορολογούμενοι δεν κατέστη δυνατό να προσκομίσουν τα νέα δικαιολογητικά (γνωμάτευση ΚΕΠΑ με σχετική ιατρική βεβαίωση αντιστοίχισης) έως τη λήξη της παράτασης των τελών κυκλοφορίας έτους 2024 (29/2/2024).

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα ορίζεται νέα καταληκτική προθεσμία για την προσκόμιση των δικαιολογητικών όσων ιδιοκτητών αναπηρικών οχημάτων δεν προσήλθαν για έλεγχο δικαιολογητικών για τη διόρθωση της εικόνας τους στο ΠΣΟ, ώστε να δικαιούνται απαλλαγής για τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2024, καθώς και όσων φορολογουμένων έληξε η απόφαση απαλλαγής την 31/12/2023 και δεν κατέστη δυνατό να προσκομίσουν τα νέα δικαιολογητικά (γνωμάτευση ΚΕΠΑ με σχετική ιατρική βεβαίωση αντιστοίχισης) έως τη λήξη της παράτασης των τελών κυκλοφορίας έτους 2024 (29/2/2024).

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αφορά κατόχους αναπηρικών οχημάτων οι οποίοι δεν έχουν έως σήμερα προσκομίσει στη Δ.Ο.Υ. τα απαραίτητα δικαιολογητικά ώστε να ελεγχθούν οι προϋποθέσεις απαλλαγής και να διορθωθεί η εικόνα τους στο ΠΣΟ, καθώς και τις περιπτώσεις που έληξε η απόφαση απαλλαγής την 31/12/2023 λόγω λήξης της γνωμάτευσης του ΚΕΠΑ (ή της ΑΣΥΕ) και οι φορολογούμενοι δεν κατέστη δυνατό να προσκομίσουν τα νέα δικαιολογητικά (γνωμάτευση ΚΕΠΑ με σχετική ιατρική βεβαίωση αντιστοίχισης) έως τη λήξη της παράτασης των τελών κυκλοφορίας έτους 2024 (29/2/2024).

Σε συνέχεια των εγκυκλίων Ε.2016/2022, Ε.2014/2023 και Ε.2050/2023 παρέχεται νέα καταληκτική προθεσμία έως και 1/7/2024, για την προσκόμιση των γνωματεύσεων του ΚΕΠΑ (ή της ΑΣΥΕ), μαζί με την ιατρική βεβαίωση αντιστοίχισης της πάθησης προκειμένου για τη χορήγηση απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας έτους 2024 στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α) στις περιπτώσεις φορολογούμενων που κλήθηκαν από τις Δ.Ο.Υ., να προσκομίσουν γνωμάτευση του ΚΕΠΑ με τη σχετική ιατρική βεβαίωση αντιστοίχισης, προκειμένου για τη διόρθωση της εικόνας των αναπηρικών οχημάτων τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων (Π.Σ.Ο.) τα οποία εμφανίζονταν απαλλασσόμενα από τέλη κυκλοφορίας, χωρίς όμως να έχουν ελεγχθεί από τη Δ.Ο.Υ. κατά το χρόνο της ταξινόμησης τους οι προϋποθέσεις απαλλαγής,

β) στις περιπτώσεις που έληξε η απόφαση απαλλαγής την 31/12/2023 λόγω λήξης της γνωμάτευσης του ΚΕΠΑ (ή της ΑΣΥΕ) και οι φορολογούμενοι υπέβαλλαν εμπρόθεσμα αίτημα απαλλαγής στη Δ.Ο.Υ., (έως 29/2/2024) αλλά δεν κατέστη δυνατό να προσκομίσουν τα νέα δικαιολογητικά (γνωμάτευση ΚΕΠΑ με σχετική ιατρική βεβαίωση αντιστοίχισης) έως τη λήξη της παράτασης των τελών κυκλοφορίας έτους 2024 (29/2/2024).

Αναφορικά με τα πρόσωπα της α) περίπτωσης, επισημαίνεται ότι:

1. Στις περιπτώσεις προσκόμισης γνωμάτευσης (μετά της ιατρικής βεβαίωσης αντιστοίχισης), η οποία δικαιολογεί απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας, χορηγείται απαλλαγή έως και το έτος της λήξης της ισχύος της γνωμάτευσης (εφόσον προβλέπεται λήξη ισχύος αυτής). Στις περιπτώσεις αυτές η απαλλαγή θα καταλαμβάνει και τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2023.

2. Σε περίπτωση προσκόμισης γνωμάτευσης (μετά της ιατρικής βεβαίωσης αντιστοίχισης), η οποία δε δικαιολογεί απαλλαγή, τότε οφείλονται τα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2024 και τυχόν τέλη κυκλοφορίας έτους 2023 χωρίς πρόστιμο (υποπαρ. Ε7 αρ. πρώτου ν. 4093/2012).

3. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των ανωτέρω δικαιολογητικών, έως 1/7/2024, τότε οφείλονται τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2024 και τυχόν τέλη κυκλοφορίας έτους 2023 που δεν κατεβλήθησαν εντός του 2023, με το πρόστιμο των κείμενων διατάξεων (υποπαρ. Ε7 αρ. πρώτου ν. 4093/2012).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!