Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Οικονομικές Ειδήσεις

ManpowerGroup Λύσεις για την ένταξη των γυναικών στον κλάδο της Πληροφορικής

Παρά την έλλειψη ταλέντων στον κλάδο της Πληροφορικής, με το 74% των εργοδοτών στην Ελλάδα και 76% παγκοσμίως να αναφέρουν ότι δυσκολεύονται να βρουν το κατάλληλο ταλέντο, ο κλάδος αντιμετωπίζει μία επιπρόσθετη πρόκληση αυτής της έλλειψης συμμετοχής των γυναικών.

Οι γυναίκες αποτελούν λιγότερο από το ένα τρίτο του παγκόσμιου δυναμικού σε τομείς που σχετίζονται με την τεχνολογία, σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του ομίλου ManpowerGroup, «Εποχή της Προσαρμοστικότητας».

Όπως αναφέρει ο όμιλος ManpowerGroup σε ανακοίνωσή του, «η λύση για την ένταξη των γυναικών στον κλάδο της Πληροφορικής είναι η επένδυση στην εκπαίδευση, την εμπειρία και την έκθεση. Οι γυναίκες χρειάζονται καλύτερη υποστήριξη και πόρους για την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας τους. Οι εταιρίες θα πρέπει να επενδύουν σε προγράμματα κατάρτισης και mentoring που απευθύνονται στις γυναίκες και τους παρέχουν τις δεξιότητες και τις ευκαιρίες δικτύωσης, τις οποίες χρειάζονται, για να προαχθούν. Η πρόκληση είναι να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον που θα προάγει την ισότητα και θα παρέχει ευκαιρίες για την ανάπτυξη του ταλέντου, χωρίς διακρίσεις, βασισμένες σε φύλο. Η επίτευξη ισότητας των φύλων στην τεχνολογία είναι κρίσιμη όχι μόνο για τη δημιουργία διαφορετικότητας στο ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και για την προώθηση της καινοτομίας και της οικονομικής ανάπτυξης».

Στο πλαίσιο αυτό, ο όμιλος ManpowerGroup παρουσιάζει ορισμένες στρατηγικές που μπορούν να γεφυρώσουν το χάσμα και να επιταχύνουν τον δρόμο προς την ισότητα:

«Αντιμετώπιση των προκαταλήψεων στην πρόσληψη

Ένα από τα πιο σημαντικά εμπόδια για την επίτευξη της ισότητας των φύλων στην τεχνολογία είναι οι προκαταλήψεις στις πρακτικές πρόσληψης. Οι ασυνείδητες προκαταλήψεις μπορούν να εμποδίσουν την πρόσληψη, αλλά και την αναγνώριση των γυναικών για το έργο τους.

Οι εταιρίες πρέπει να εφαρμόσουν στρατηγικές, όπως η "τυφλή" επιλογή (blind screening), η χρήση γλώσσας χωρίς φύλο στις περιγραφές εργασίας (gender-neutral language) και η χρήση ποικίλων εργαλείων πρόσληψης, για να εξαλειφθούν οι προκαταλήψεις.

Παροχή ευκαιριών για επαγγελματική ανάπτυξη

Οι ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη μπορούν να βοηθήσουν τις γυναίκες στην τεχνολογία να αποκτήσουν τις δεξιότητες, τις γνώσεις και την εμπειρία, που χρειάζονται, για να προαχθούν στην καριέρα τους. Οι εταιρίες μπορούν να παρέχουν εκπαίδευση, mentoring και ευκαιρίες δικτύωσης, για να βοηθήσουν τις γυναίκες να αναπτύξουν τις δεξιότητες και την αυτοπεποίθηση, που χρειάζονται, προκειμένου να επιτύχουν στον κλάδο της Πληροφορικής.

Υποστήριξη της ισορροπίας εργασίας-προσωπικής ζωής

Ο κλάδος της Πληροφορικής είναι γνωστός για το έντονο εργασιακό περιβάλλον, που μπορεί να κάνει δύσκολη την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ εργασίας και οικογενειακών υποχρεώσεων τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άντρες. Οι εταιρίες θα πρέπει να παρέχουν ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις, όπως τηλεργασία, μερική απασχόληση ή εργασία με μειωμένο ωράριο και γενναιόδωρες πολιτικές άδειας για γονείς, ώστε να βοηθήσουν τις γυναίκες να επιτύχουν ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής.

Δημιουργία υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος

Οι εταιρίες οφείλουν να δημιουργήσουν ένα υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον, το οποίο εκτιμά τη διαφορετικότητα και προάγει τη συνεργασία. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, μέσω πρωτοβουλιών, όπως η κατάρτιση σε θέματα συμπερίληψης και πολιτικές που προάγουν την ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής και την υποστήριξη της ψυχολογικής υγείας.

Επιδιόρθωση του μισθολογικού χάσματος

Το κενό στο μισθολογικό χάσμα αποτελεί ένα διαρκές πρόβλημα στον κλάδο της Πληροφορικής. Για να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα, οι εταιρίες πρέπει να πραγματοποιούν τακτικούς ελέγχους μισθοδοσίας και να εξασφαλίζουν ότι οι γυναίκες αμείβονται με δίκαιο τρόπο και ισότητα.

Επιπλέον, οι εταιρίες μπορούν να δημιουργήσουν διαφάνεια για τους μισθούς και τις προαγωγές, παρέχοντας σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για το πώς λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις.

Παροχή πρόσβασης στην ψηφιακή τεχνολογία

Σε αναπτυσσόμενες χώρες και σε κοινότητες ανεπτυγμένων χωρών με χαμηλά εισοδήματα, η πρόσβαση στην τεχνολογία συχνά είναι περιορισμένη, προκαλώντας ένα ψηφιακό χάσμα.

Ως αποτέλεσμα, οι γυναίκες σε αυτές τις περιοχές δεν μπορούν να συμμετάσχουν πλήρως στην τεχνολογία, περιορίζοντας τις ευκαιρίες τους για εκπαίδευση και οικονομική ανάπτυξη.

Παρέχοντας υπολογιστές, πρόσβαση στο διαδίκτυο κ.ά., περισσότερες γυναίκες θα μπορούν να ασχοληθούν με STEM προγράμματα τεχνολογίας και να έχουν περισσότερους πόρους, για να ακολουθήσουν εκπαιδευτικές ή επαγγελματικές ευκαιρίες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!