Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Οικονομικές Ειδήσεις

Grant Thornton Φοροδοξίες, 10.09.2023

Γνωρίζετε ότι...

To Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πρόσφατη απόφασή του έκρινε ότι αποτελεί παράδοση αγαθών και όχι παροχή υπηρεσιών η χρήση δημόσια προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Η εφαρμογή της νομολογίας αυτής στην Ελλάδα θα πρέπει να οδηγήσει σε εφαρμογή συντελεστή ΦΠΑ 6% αντί για 24% κατά την φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Ειδικότερα, η υπόθεση παραπέμφθηκε από το πολωνικό δικαστήριο στο ΔΕΕ το οποίο έκρινε ότι αποτελεί παράδοση αγαθών μια ενιαία και σύνθετη παροχή που συνίσταται: α) στην πρόσβαση σε εξοπλισμό επαναφορτίσεως ηλεκτρικών οχημάτων, β) στη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας με παραμέτρους κατάλληλες για τις μπαταρίες του οικείου οχήματος, γ) στην αναγκαία τεχνική βοήθεια προς τους ενδιαφερόμενους χρήστες, και δ) στη διάθεση πλατφόρμας που επιτρέπει στον ενδιαφερόμενο χρήστη να κάνει κράτηση ενός συνδέσμου, να παρακολουθεί το ιστορικό των συναλλαγών και να αγοράζει πιστωτικές μονάδες για την πληρωμή των επαναφορτίσεων. Η παροχή προσβάσεως στον εξοπλισμό αυτόν συνιστά ελάχιστη παροχή υπηρεσιών η οποία συνοδεύει κατ’ ανάγκην την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, η τεχνική βοήθεια που ενδέχεται να είναι αναγκαία για τους οικείους χρήστες δεν συνιστά αυτοσκοπό, αλλά το μέσο για να προμηθευτούν υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες την αναγκαία για την κίνηση του ηλεκτρικού οχήματος ηλεκτρική ενέργεια. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση χρήσης της πλατφόρμας κρατήσεων και πληρωμών αφού πρόκειται για παροχές που παρέχουν στον εν λόγω χρήστη ορισμένες πρόσθετες πρακτικές διευκολύνσεις οι οποίες έχουν ως μοναδικό σκοπό τη βελτίωση της μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας που είναι αναγκαία για την επαναφόρτιση του οχήματός. Η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί το χαρακτηριστικό και κυρίαρχο στοιχείο της ενιαίας και σύνθετης παροχής, η οποία συνιστά για σκοπούς ΦΠΑ παράδοση αγαθών (C – 282/2022).

Υπενθυμίζεται ότι και η Επιτροπή ΦΠΑ της ΕΕ έχει γνωμοδοτήσει υπέρ αυτής της θέσης υποστηρίζοντας ότι οι συναλλαγές κατά τη διαδικασία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων συνιστούν παράδοση αγαθών.

Ως εκ τούτου, συνάγεται ότι η επαναφόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ακόμη και στην περίπτωση που παρέχεται σε συνδυασμό με άλλα παρεπόμενα στοιχεία (εύρεση διαθέσιμου χώρου φόρτισης, παροχή υπηρεσιών στάθμευσης κ.α.), αποτελεί την κύρια υπηρεσία, βάσει της οποία πρέπει να καθορισθεί ο εφαρμοζόμενος συντελεστής ΦΠΑ.  Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, εφόσον, η μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί το κυρίαρχο στοιχείο της πράξης, ο υπερμειωμένος ΦΠΑ 6% θα επιβάλλεται επί της καθαρής αξίας ολόκληρης της ενιαίας παροχής (ρεύματος και παρεπόμενων υπηρεσιών). Ωστόσο, επισημαίνεται ότι η θέση αυτή μέχρι σήμερα δεν έχει επιβεβαιωθεί από την ελληνική φορολογική διοίκηση.

Φορολογικά κίνητρα ισχύουν για τις επιχειρήσεις που επιλέγουν τη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων.

Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις που επιλέγουν οχήματα μηδενικών ή χαμηλών ρύπων εκπίπτουν προσαυξημένες τις δαπάνες για την μίσθωση εταιρικού οχήματος καθώς και για την αγορά επαγγελματικών οχημάτων για την μεταφορά αγαθών. Παράλληλα, οι αυξημένοι συντελεστές φορολογικής απόσβεσης τόσο για τα μη ρυπογόνα οχήματα όσο και για τις δαπάνες κατασκευής και εγκατάστασης των σημείων φόρτισης αυτών, λειτουργούν επίσης ενθαρρυντικά για την αγορά νέων οχημάτων αλλά και για την ανάπτυξη των υποδομών φόρτισης. Ειδικά για τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, η εξαίρεση τους από το τέλος ταξινόμησης και από τα τέλη κυκλοφορίας τα καθιστά ακόμα πιο ελκυστικά στην αγορά. Προβλέπονται επίσης φορολογικά κίνητρα και για τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν μη ρυπογόνα οχήματα (υπό προϋποθέσεις απαλλαγή από πόθεν έσχες και από την φορολόγηση ως παροχή σε είδος).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!