Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Οικονομικές Ειδήσεις

ΕΠΑνΕΚ Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων του Elevate Greece. 2η τροποποίηση απόφασης απόρριψης

Δημοσιεύθηκε η πρώτη (2η) τροποποίηση Απόφασης Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 (Β Κύκλος)», σχετικά με την απόρριψη επιπλέον δεκατριών (13) αιτήσεων χρηματοδότησης, συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 461.399,44 ευρώ.

Οι επιχειρήσεις που απορρίπτονται έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης, μέσω του ΠΣΚΕ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργασίμων ημερών, από την επομένη της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων στο δικτυακό τόπο της ΓΓΕΚ (www.gsri.gov.gr), και της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr), προκειμένου να εξεταστούν από την Επιτροπή Ενστάσεων, με την διαδικασία που προβλέπεται στο κεφάλαιο 10.4 «Διαδικασία Ενστάσεων» της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης

Δείτε την σχετική Απόφαση

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!