Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Οικονομικές Ειδήσεις

ΕΠΑνΕΚ Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων του Elevate Greece. 1η τροποποίηση απόφασης ένταξης

Δημοσιεύθηκε η πρώτη (1η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Ωφελουμένων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 (Β Κύκλος)», σχετικά με την ένταξη επιπλέον ενενήντα οκτώ (98) ωφελουμένων επιχειρήσεων, συνολικής δημόσιας δαπάνης 4.882.744,67 ευρώ. 

Οι ωφελούμενοι των έργων, τα οποία εντάσσονται έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά της ανωτέρω απόφασης άπαξ, (μέσω του ΠΣΚΕ στο πεδίο «ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ»), εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργασίμων ημερών, από την επομένη της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της Απόφασης.

Δείτε την σχετική Απόφαση

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!