ΚΦΑΣ

ΠΟΛ. 1015/10-1-2012 Χρονικά όρια δυνατότητας διάθεσης Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) και φορολογικών μνημών.

ΠΟΛ 1015/10-1-2012

ΦΕΚ 257/Β/13-2-2012

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!