Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

ΕΦΚΑ 463110/2022 Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων σε περιοχές των Περιφερειών Θεσσαλίας, Πελ/νήσου και Στερεάς Ελλάδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Σατωβριάνδου 18
104 32 ΑΘΗΝΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες: Τσίτουρας Β.
Αριθ. τηλ.: 210 52 85 518, 615
210 52 85 642, 639, 536
E – mail: d.eisf.misth@efka.gov.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες: Περίσσιου Αθ.
Αριθ. τηλ.: 210 52 85 599-617
Ε – mail: d.eisf.mmisth@efka.gov.gr
ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΟΦΕΙΛΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΟΦΕΙΛΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Πατησίων 12,
106 77 – Αθήνα
Πληροφορίες: Κωνσταντίνου Γ.,
Μανιατάκη Μ.
Αριθμ. Τηλ : 210 52 91 885–210 5291773
Aριθμ. Φαξ : 210 52 91 735
E – mail: diakanonismos@keao.gov.gr

Α.Δ.Α.: 9Ε0Σ46ΜΑΠΣ-ΑΙΨ

Α.Π.: 463110/Σ.598/05-10-22

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΠΡΟΣ:
1. Τοπικές Διευθύνσεις e-Ε.Φ.Κ.Α
2. Περιφερειακές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Γεν. Δ/νση Κοινωνικής Ασφάλισης
Δ/νση Κύριας Ασφάλισης & Εισφορών
2. Γρ. κ. Διοικητή
3. Γρ. κ. κ. Υποδιοικητών
4. Γρ. Γενικής Δ/νσης Εισφορών
5. Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
6. Κεντρική Υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο.
7. Ανάδοχο Ο.Π.Σ./τ. Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.
8. ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικών καταστροφών (πλημμύρες 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020) σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων α) Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας , β) Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και γ) Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 

Σχετικά : 1. Η διάταξη της παρ.2 του άρθρου 4 του Ν.2556/97 (ΦΕΚ ΤΑ' 270/ 24.12.1997) όπως ισχύει. 

2. Η αριθμ. Φ14/οικ.333/6-3-98 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ ΤΒ' 272/ 18.3.1998). 

Στα πλαίσια στήριξης, ανακούφισης και διευκόλυνσης των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή μη μισθωτών ασφαλισμένων, η Πολιτεία ενεργοποιεί τις πιο πάνω σχετικές πάγιες διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να αναστέλλεται η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών και να ρυθμίζονται οι καθυστερούμενες κάθε είδους ασφαλιστικές εισφορές επιχειρήσεων, εργοδοτών και Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα σε πληγείσες από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές και αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημιές οι επαγγελματικές τους εγκαταστάσεις.

Με την αρ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.10330/Α325/07.10.2020 (ΦΕΚ 4431/Β'/07.10.2020, διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ Β'4615/20.10.2020 ΑΔΑ:9ΚΜΘ465ΧΘΞ-ΥΕΣ) Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων, οριοθετήθηκαν ως πληγείσες από φυσική καταστροφή (πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020), περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων α) Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, β) Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και γ) Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Η ανωτέρω Δ.Α.Ε.Φ.Κ. συμπληρώθηκε με την αριθ. 40076/Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Κ.Ε. / Α325 /10.02.2022 νεώτερη Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 640/Β'/15.02.2022 ΑΔΑ:9ΗΒΒ465ΧΘΞ-ΟΧΘ) και προστέθηκαν ως πληγείσες από φυσική καταστροφή (πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020) περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Με την παρούσα κοινοποιούνται οι πληγείσες περιοχές, οι απαιτούμενες ενέργειες, οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση εισφορών για την ενιαία εφαρμογή από τα αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ. 

Α. Οριοθέτηση Πληγείσας Περιοχής –Υπαγόμενα πρόσωπα 

Στο πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω ΚΥΑ εμπίπτουν επιχειρήσεις, εργοδότες ή μη μισθωτοί ασφαλισμένοι που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα, στις περιοχές: 

Ι. Που οριοθετήθηκαν με την αρ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.10330/Α325/07.10.2020 (ΦΕΚ 4431/Β'/07.10.2020, διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ Β'4615/20.10.2020 ΑΔΑ:9ΚΜΘ465ΧΘΞ-ΥΕΣ) Κοινή Υπουργική Απόφαση και συγκεκριμένα: 

Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

1. ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 

 • Ολόκληρος ο Δήμος Φαρσάλων  

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 • Ολόκληρος ο Δήμος Αλμυρού 
 • Ολόκληρη η Δημοτική Ενότητα Νέας Αγχιάλου του Δήμου Βόλου 

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 • Κοινότητα Περτουλίου της Δημοτικής Ενότητας Αιθήκων του Δήμου Πύλης 
 • Κοινότητα Μεγάλων Καλυβίων της Δημοτικής Ενότητας Μεγάλων Καλυβίων του Δήμου Τρικκαίων 
 • Κοινότητα Παλαιοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Κλεινόβου του Δήμου Μετεώρων

Β) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

 • Κοινότητα Γαλατακίου της Δημοτικής Ενότητας Σαρωνικού του Δήμου Κορινθίων

Γ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

1. ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 • Κοινότητα Γοργοποτάμου της Δημοτικής Ενότητας Γοργοποτάμου 
 • Κοινότητες Λαμιέων, Ροδίτσης, Αγίας Παρασκευής, Ανθήλης, Λυγαριάς και Φραντζή της Δημοτικής Ενότητας Λαμιέων 
 • Ολόκληρη η Δημοτική Ενότητα Λειανοκλαδίου 
 • Κοινότητες Αργυροχωρίου, Καστανέας, Κομποτάδων, Λαδικούς, Λουτρών Υπάτης, Μεξιατών, Νεοχωρίου Υπάτης και Υπάτης της Δημοτικής Ενότητας Υπάτης.  

2. ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

 • Κοινότητα Πιτσιωτών της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού 
 • Κοινότητες Γραμμένης, Καστρίου, Παλαιάς Γιαννιτσούς και Παππά της Δημοτικής Ενότητας Μακρακώμης 
 • Κοινότητες Σπερχειάδος και Μεσοποταμιάς της Δημοτικής Ενότητας Σπερχειάδος  

ΙΙ. Που οριοθετήθηκαν με την αριθ. 40076/Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Κ.Ε./Α325/10.02.2022 νεώτερη συμπληρωματική Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 640/Β'/15.02.2022 ΑΔΑ:9ΗΒΒ465ΧΘΞ-ΟΧΘ) και συγκεκριμένα: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

Α) ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

 • Δημοτική Κοινότητα Αγίας Κυριακής της Δημοτικής Ενότητας Μεγάλων Καλυβίων

Β) ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

 • Δημοτική Κοινότητα Νεραϊδοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Αιθήκων 
 • Δημοτική Κοινότητα Πύλης της Δημοτικής Ενότητας Πύλης 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

Α) ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 • Δημοτική Κοινότητα Κόμματος της Δημοτικής Ενότητας Λαμιέων,

οι οποίες επλήγησαν από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 και αποδεδειγμένα έχει υποστεί ζημία η επαγγελματική τους εγκατάσταση.

Β. Ρύθμιση Εισφορών 

Πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές, τρέχουσες και καθυστερούμενες, επιχειρήσεων, εργοδοτών ή μη Μισθωτών ασφαλισμένων, δύνανται να ρυθμιστούν ως εξής:

Β.1. Ασφαλιστικές ρυθμίσεις για επιχειρήσεις ή εργοδότες.

 • Αναστέλλεται η καταβολή τρεχουσών εισφορών για 6 μήνες αρχής γενομένης από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή, χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό πρόσθετων τελών ή άλλων προσαυξήσεων, ήτοι 01/09/2020 – 28/02/2021. 
 • Κεφαλαιοποιούνται οι καθυστερούμενες, μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα, ασφαλιστικές εισφορές (μετά των προσθέτων τελών, τόκων προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων), ήτοι έως 31/08/2020. 

Β.2. Ασφαλιστικές ρυθμίσεις Μη Μισθωτών ασφαλισμένων (Ελ. Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενοι ή Αγρότες). 

 • Αναστέλλεται για 6 μήνες η καταβολή τρεχουσών εισφορών και δόσεων εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών με ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (δηλ. 01/09/2020) και έως και 28/02/2021, χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό πρόσθετων τελών ή άλλων προσαυξήσεων. 
 • Κεφαλαιοποιούνται οι ληξιπρόθεσμες εισφορές και οι δόσεις εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών, μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα εκείνου που συνέβη η φυσική καταστροφή με τα πρόσθετα τέλη, τόκους και λοιπές προσαυξήσεις της ίδιας ημερομηνίας, ήτοι με ληκτική ημερομηνία πληρωμής έως 31/08/2020. 

Γ. Υπαγωγή σε ρύθμιση– Δικαιολογητικά 

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης στο Κ.Ε.Α.Ο.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και μετά τη λήξη της περιόδου αναστολής, (28η Φεβρουαρίου 2021), με την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να καταβληθούν όλες οι απαιτητές εισφορές (μετά την περίοδο αναστολής) και όλες οι απαιτητές δόσεις, με τα αναλογούντα τέλη καθυστέρησης και επιβαρύνσεις. 

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση της Περιφέρειας ή του οικείου Επιμελητηρίου από την οποία να προκύπτει ο χρόνος ζημίας, η διεύθυνση της πληγείσας εγκατάστασης, περιγραφή της ζημίας και το ύψος αυτής. 

Οι εισφορές των ανωτέρω Β.1 και Β.2 περιπτώσεων, εξοφλούνται, σε δώδεκα (12) έως και είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες δόσεις, της πρώτης καταβαλλομένης έως την λήξη του πρώτου μήνα, του επόμενου της λήξης της εξάμηνης αναστολής, ήτοι έως την 31η Μαρτίου 2021.

Ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται από το πηλίκο της διαίρεσης του ποσού της ζημιάς δια του 1/24 του συνολικού ποσού οφειλής (καθυστερούμενων και τρεχουσών), και δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 12 δόσεων και μεγαλύτερος των 24 δόσεων. 

Εκπρόθεσμες δόσεις επιβαρύνονται με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

Επισήμανση

 • Όσοι υπαχθούν στη ρύθμιση αυτή δεν είναι δυνατόν να υπάγονται ταυτόχρονα σε οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση τμηματικής καταβολής.
 • Δεν υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές από αναγνωρίσεις χρόνων ασφάλισης. 

Δ. Απώλεια δικαιώματος συνέχιση της ρύθμισης 

Απώλεια δικαιώματος συνέχισης της ρύθμισης επέρχεται στις περιπτώσεις:

 • Μη εμπρόθεσμης καταβολής τρεχουσών εισφορών κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και μέχρι την εξόφλησή της.
 • Καθυστέρηση καταβολής δόσης πέραν των τριών μηνών. 

Μετά την απώλεια το υπόλοιπο ποσό της οφειλής καθίσταται άμεσα απαιτητό με τα αναλογούντα τέλη καθυστέρησης και προσαυξήσεις. 

Ε. Ασφαλιστική Ενημερότητα 

Τα πρόσωπα που υπάγονται στις ρυθμίσεις της παρούσης, τόσο κατά το διάστημα της αναστολής όσο και κατά το διάστημα της καταβολής των δόσεων, εφόσον τηρούν τους ανωτέρω όρους, θεωρούνται ασφαλιστικά ενήμερα ως τηρούντα ενεργή ρύθμιση οφειλών και τους χορηγείται ΑΑΕ διάρκειας δύο (2) μηνών. 

ΣΤ. Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης 

Η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων αναστέλλεται, τόσο κατά το διάστημα της αναστολής όσο και κατά το διάστημα της καταβολής των δόσεων, εφόσον τηρούνται οι όροι της παρούσης. 

Δεν αίρονται οι κατασχέσεις και οι υποθήκες που έχουν ήδη επιβληθεί.

Αναβάλλονται οι ποινικές δίκες για παράβαση του α.ν. 86/1967, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και αναστέλλεται ή διακόπτεται η εκτέλεση των καταδικαστικών αποφάσεων για παράβαση του ίδιου νόμου. 

Οι παραπάνω αναστολές παύουν, εφόσον ο υπόχρεος απολέσει το δικαίωμα της ρύθμισης.

Ζ. Επισημάνσεις 

Επισημαίνεται, ότι με νεότερο έγγραφο της Δ/νσης Εισφορών Μη Μισθωτών, θα δοθούν οδηγίες για την παραμετροποίηση του μηχανογραφικού συστήματος, που παρακολουθεί τις εισφορές των μη μισθωτών, σχετικά με την διεκπεραίωση/καταχώρηση των αιτήσεων που θα υποβληθούν, προκειμένου να τίθενται σε εξάμηνη αναστολή οι τρέχουσες εισφορές.

Παρακαλούμε με ευθύνη των Προϊστάμενων Διευθύνσεων και Υποκαταστημάτων να λάβει γνώση το προσωπικό των υπηρεσιών αρμοδιότητάς σας.

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡ/ΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Δ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!