ΦΠΑ

ΠΟΛ. 1267/30-12-2011 Χρόνος και τρόπος υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ

Τελευταία κωδικοποίηση με την A. 1222/2020
Δείτε την απόφαση ΠΟΛ. 1267/30-12-2011 κωδικοποιημένη όπως ισχύει.

ΠΟΛ 1267/30.12.2011

ΘΕΜΑ: «Χρόνος και τρόπος υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ»

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!