Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

Δ.15/Δ΄/82645/2022 Οριοθέτηση πληγεισών από πλημμύρα περιοχών Δήμων της ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ (Δ15)
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Δ΄)
Διεύθυνση: Σταδίου 29, 105 59 Αθήνα
Πληροφορίες: Ι. Νταβή
Τηλέφωνο: 2131516811
Ηλ. Ταχ.: intavi@ypakp.gr

Α.Δ.Α.: 9Μ7Η46ΜΤΛΚ-Θ6Β

Αθήνα, 8/9/2022

Αριθ. Πρωτ.: Δ.15/Δ΄/82645

ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: «Οριοθέτηση πληγεισών από φυσική καταστροφή περιοχών των Δήμων Καλλιθέας, Μοσχάτου - Ταύρου, Νέας Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής»

Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ’ αριθ. 225775/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325/13.07.2022 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 4176/Β/05.08.2022,ΑΔΑ:ΩΜ84465ΧΘΞ-Λ0Κ) οριοθετήθηκαν ως πληγείσες από φυσική καταστροφή (πλημμύρα της 14ης Οκτωβρίου, 23ης Νοεμβρίου και 11ης Δεκεμβρίου του 2021) περιοχές των Δήμων Καλλιθέας, Μοσχάτου - Ταύρου, Νέας Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, και συγκεκριμένα:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Α) ΠΛΗΜΜΥΡΑ 14.10.2021

α. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

  • Δημοτική Κοινότητα 1ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας
  • Δημοτική Κοινότητα 2ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας

β. ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

  • Δημοτική Κοινότητα Μοσχάτου της Δημοτικής Ενότητας Μοσχάτου
  • Δημοτική Κοινότητα Ταύρου της Δημοτικής Ενότητας Ταύρου

γ. ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

δ. ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Β) ΠΛΗΜΜΥΡΑ 23.11.2021

α. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

  • Δημοτική Κοινότητα 2ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας

β. ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

  • Δημοτική Κοινότητα Μοσχάτου της Δημοτικής Ενότητας Μοσχάτου
  • Δημοτική Κοινότητα Ταύρου της Δημοτικής Ενότητας Ταύρου

Γ) ΠΛΗΜΜΥΡΑ 11.12.2021

α. ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

  • Θέση Ακτή Ήλιου

Στο πλαίσιο της ανακούφισης και στήριξης των πληγέντων έχουν θεσπιστεί οι πάγιες ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2256/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2556/1997, και της υπ’ αριθ. Φ14/οικ.333/06.03.1998 υπουργικής απόφασης (Β' 272), για τις επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένους που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές που πλήττονται από θεομηνίες ή φυσικές καταστροφές και αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημίες.

Για τις ανωτέρω κατηγορίες προβλέπονται οι εξής διευκολύνσεις σε ό,τι αφορά στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α.και κάθε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό:

α) κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, περιόδου απασχόλησης μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα (μετά των προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που γεννήθηκαν μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα),

β) αναστολή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για έξι (6) μήνες, αρχής γενομένης από την 1η του μήνα, κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό προσθέτων τελών ή άλλων προσαυξήσεων),

γ) εξόφληση των ανωτέρω εισφορών, κεφαλαιοποιημένων και τρεχουσών, σε δώδεκα (12) έως εικοσιτέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από την 1η του επόμενου μήνα, κατά τον οποίο έληξε η εξάμηνη αναστολή. Ο αριθμός των δόσεων προσδιορίζεται από το πηλίκο της διαίρεσης του ποσού της ζημιάς δια του 1/24 του συνολικού ποσού της οφειλής και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δώδεκα (12) και μεγαλύτερος των είκοσι τεσσάρων (24).

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας.

Συνημμένη:

  1. Η υπό στοιχεία 225775/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325/13.07.2022Κοινή Υπουργική Απόφαση«Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια απόα) την πλημμύρα της 14ης Οκτωβρίου 2021 σε περιοχές των Δήμων Καλλιθέας, Μοσχάτου -Ταύρου, Νέας Σμύρνης και Παλαιού Φαλήρου, β) την πλημμύρα της 23ης Νοεμβρίου 2021 σε περιοχές των Δήμων Καλλιθέας και Μοσχάτου - Ταύρου και γ) την πλημμύρα της 11ης Δεκεμβρίου 2021 σε περιοχή του Δήμου Αλίμου, της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής» (Β'4176).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!