Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/82792/2782/2022 Καθορισμός «Τιμολογίου Αναφοράς» Καθολικής Υπηρεσίας ανά κατηγορία Πελατών για τον μήνα Αύγουστο 2022

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση για τον καθορισμό «Τιμολογίου Αναφοράς» Καθολικής Υπηρεσίας ανά κατηγορία Πελατών για τον μήνα Αύγουστο 2022.

Παρατίθεται ακολούθως η απόφαση στο σύνολό της:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!