Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Οικονομικές Ειδήσεις

Τροπολογία Παράταση προθεσμίας σύνταξης οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων επαχθή αιτία εκτέλεση προσυμφώνων

Με το άρθρο 1 της τροπολογίας που κατατέθηκε στη Βουλή και στο σχέδιο νόμου "Ενσωμάτωση της παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/952 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 όσον αφορά τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες (L 114), κύρωση της Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Επιχείρησης Καζίνο Ευρέος Φάσματος Ελληνικού Ανώνυμη Εταιρεία, για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, θέσπιση ολοκληρωμένου πλαισίου για την απόδοση βιώσιμης προοπτικής ανάπτυξης και την εκ νέου λειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, τροποποιήσεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και του Οργανισμού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών" παρατείνεται η προθεσμία σύνταξης οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία σε εκτέλεση προσυμφώνων, χωρίς την προσκόμιση πιστοποιητικών.

Αναλυτικότερα, με το άρθρο 152 του ν. 4808/2021 (Α' 101), προστέθηκε παρ. 5 στο άρθρο 18 του α.ν. 1521/1950 (Α' 245) και δόθηκε η δυνατότητα σύνταξης οριστικών συμβολαίων σε εκτέλεση προσυμφώνων με το δικαίωμα της αυτοσύμβασης, χωρίς την προσκόμιση από τον πωλητή των απαιτούμενων πιστοποιητικών για τα συμβόλαια που θα συντάσσονταν εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του ν. 4808/2021 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή έως τις 19.6.2022. Αντίστοιχη δυνατότητα είχε άλλωστε παρασχεθεί και με προγενέστερους νόμους (ν. 3427/2005, ν. 3522/2006, ν. 3763/2009, ν. 4141/2013). Εντούτοις, λόγω των δυσχερειών που έχουν προκόψει λόγω του πλήθους των ανεκτέλεστων προσυμφώνων που έχουν συνταχθεί μέχρι τις 31.12.2000, ιδίως λόγω του κτηματολογίου και της αδυναμίας σύμπραξης του πωλητή ή των καθολικών/ειδικών διαδόχων αυτού και, ως εκ τούτου, προσκόμισης των απαιτούμενων πιστοποιητικών, κρίνεται επιβεβλημένη η παράταση της προθεσμίας που ορίζεται με την ανωτέρω διάταξη, για τη σύνταξη οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης, μέχρι τις 31.12.2022.

Παρατίθενται ακολούθως οι προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 1 της τροπολογίας:

Άρθρο 1

Παράταση προθεσμίας σύνταξης οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία σε εκτέλεση προσυμφώνων, χωρίς την προσκόμιση πιστοποιητικών

Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 1587/1950 (Α'294), για τη σύνταξη οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων σε εκτέλεση προσυμφώνων, παρατείνεται έως την 31η.12.2022.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!