Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Διορθώσεις σφαλμάτων ΦΕΚ B 3164/22.06.2022

Δείτε την απόφαση Α. 1070/2022 κωδικοποιημένη όπως ισχύει.

Στην υπό στοιχεία Α.1070/30.05.2022 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β' 2741), στη σελίδα 26846, στην β’ στήλη, στον 18ο στίχο εκ των άνω, διορθώνεται:

Από το εσφαλμένο: «Α.204/2020 (Β’ 3972)»,

στο ορθό: «Α.1204/2020 (Β’ 3972)».

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!