Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

ΣΕΒΕ Καταγραφή των δεδομένων της κυκλικής οικονομίας - Διαχείριση αποβλήτων Π. Κεντρικής Μακεδονίας

ΣΕΒΕ

18 Μαΐου 2022

Δελτίο Τύπου

Καταγραφή των δεδομένων της Κυκλικής Οικονομίας & Διαχείρισης Αποβλήτων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

H υιοθέτηση του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας αποτελεί μία προτεραιότητα της Ε.Ε. από το 2015.

Τον Μάρτιο του 2020 υιοθετήθηκε το “Νέο Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία» που  αποτελεί τον βασικό πυλώνα του European Green Deal.

Η κυκλική οικονομία, αξιοποιώντας την ενιαία αγορά και το δυναμικό των ψηφιακών τεχνολογιών, μπορεί να ενισχύσει τη βιομηχανική βάση της ΕΕ και να προωθήσει τη δημιουργία και την επιχειρηματικότητα μεταξύ των ΜΜΕ.

O ΣΕΒΕ συμμετέχει ως εταίρος στην υλοποίηση του έργου “BSB-CIRCLECON – KNOWING CIRCULAR ECONOMY IN BLACK SEA BASIN” στο πλαίσιο του προγράμματος «Black Sea Basin 2014 -2020», τo οποίo συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας Joint Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020.  Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (ΕΜΓ), που γενικός του στόχος είναι να προωθήσει τον εδαφικό συντονισμό της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας. Η ιδέα είναι να ενθαρρυνθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι φορείς να ξεκινήσουν τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία και στη διαχείριση των αποβλήτων ως πολύτιμο πόρο.

To έργο CirclEcon στοχεύει:

  • Στην προώθηση του μοντέλου στις χώρες των εταίρων
  • Στην πληροφόρηση σε θέματα διαχείρισης και πρόληψης απορριμμάτων
  • Στη δημιουργία μόνιμης πλατφόρμας συνεργασίας στις χώρες της Μαύρης θάλασσας

Στο πλαίσιο των δράσεων του  έργου εντάσσεται η εκπόνηση μελέτης με θέμα «Καταγραφή των δεδομένων της Κυκλικής Οικονομίας & Διαχείρισης Αποβλήτων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» , συμπεριλαμβανομένης μίας συνοπτικής επισκόπησης σε εθνικό επίπεδο, την οποία είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας κοινοποιήσουμε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε στο https://circleconproject.eu/.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!