Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ. ΟΡΓ. Δ 1017101 ΕΞ 2022 Απαιτούμενες ενέργειες των Προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ. Ν. Μαγνησίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ Δ΄- ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210-3222516
Url : www. aade. gr

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2022

Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1017101 ΕΞ 2022

ΠΡΟΣ: Τους Προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ.:
α) Βόλου και
β) Νέας Ιωνίας Βόλου

Θέμα: Απαιτούμενες ενέργειες των Προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ. του Νομού Μαγνησίας, ενόψει της συγχώνευσης αυτών, κατά τα οριζόμενα στην αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1111823 ΕΞ2021/14.12.2021 (Β’ 6044, ΑΔΑ:ΨΘ2Α46ΜΠ3Ζ-9ΗΠ) Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Σχετ.: α) Το αριθ. ΔΑΦΕ Δ 116001 ΕΞ2022 ΕΜΠ/23.02.2022 έγγραφο της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

β) Το από 22.02.2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.).

1. Ενόψει της συγχώνευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1111823 ΕΞ2021/14.12.2021 (Β’ 6044, ΑΔΑ:ΨΘ2Α46ΜΠ3Ζ-9ΗΠ) Απόφασή μας, από 14/03/2022, της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας Βόλου, Α’-Β’ τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Βόλου, Α’ τάξεως και κατά τα αναφερόμενα στα παραπάνω σχετικά έγγραφα, ορίζουμε ότι οι Δ.Ο.Υ. Βόλου και Νέας Ιωνίας Βόλου θα ολοκληρώσουν τις συναλλαγές τους με το κοινό την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022 στις 14.00 και δεν θα πραγματοποιήσουν συναλλαγές με το κοινό την Πέμπτη και Παρασκευή 10 και 11 Μαρτίου 2022, αντίστοιχα.

Επίσης, η Δ.Ο.Υ. Βόλου δεν θα πραγματοποιήσει συναλλαγές με το κοινό τη Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022.

2. Οι προθεσμίες εκπλήρωσης υποχρεώσεων των πολιτών που τυχόν λήγουν τις παραπάνω ημέρες παρατείνονται σύμφωνα με την αριθ. 1026510/1658/370/Α0014/26.3.2002 (Β'524) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

3. Για την αποφυγή προβλημάτων στην εξυπηρέτηση των πολιτών, πρέπει να εκδώσετε σχετική ανακοίνωση, την οποία θα αναρτήσετε σε εμφανή σημεία του κτιρίου στέγασης της Υπηρεσίας σας, προκειμένου να ενημερωθούν έγκαιρα οι ενδιαφερόμενοι πολίτες για τη μη πραγματοποίηση συναλλαγών, κατά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες, για τον λόγο στον οποίο οφείλεται αυτή, καθώς και για τις ημερομηνίες μετάθεσης των προθεσμιών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο αριθ. 1026062/270/0006Δ/13.3.2006 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!