Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Κεφάλαιο

Υ.Α. 19033 ΕΞ 2022 Τροποποίηση της απόφασης για την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών τιμών ακινήτων

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση 19033 ΕΞ 2022 με τίτλο "Τροποποίηση της υπό στοιχεία 57732 ΕΞ2021/ 18.05.2021 απόφασης Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης των περιοχών που είναι ενταγμένες στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων και έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 και καθορισμός τιμών εκκίνησης και συντελεστών αυξομείωσής τους για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που βρίσκονται σε λοιπές περιοχές εντός σχεδίου ή ορίων οικισμών κατά το αντικειμενικό σύστημα» (Β’2375)."

Η απόφαση εκδίδεται στο πλαίσιο της ανάγκης διόρθωσης σφαλμάτων στους πίνακες τιμών και στους χάρτες του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων για την ορθή εφαρμογή του συστήματος.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση στο σύνολό της ακολούθως:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!