Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Οικονομικές Ειδήσεις

Grant Thornton Φοροδοξίες, 20.02.2022

Γνωρίζετε ότι...

Την έκδοση προσωρινής άδειας εγκατάστασης μπορούν να αιτούνται πλέον οι αλλοδαπές εταιρίες που εγκαθίστανται στην Ελλάδα μέσω γραφείου του α.ν. 89/67.

Η προσωρινή άδεια δύναται να χορηγείται εντός 15 ημερών από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο καθεστώς του α.ν. 89/67 κατόπιν ειδικού αιτήματος της αλλοδαπής εταιρίας. Αυτή έχει άμεση ισχύ, και μέχρι την έκδοση της οριστικής άδειας. Βάσει αυτής η εταιρία μπορεί όχι μόνο να προβεί στις απαιτούμενες προπαρασκευαστικές ενέργειες ενώπιον φορολογικών και άλλων αρχών, αλλά και να ξεκινήσει άμεσα τη δραστηριότητά της, η οποία διέπεται από τη νομοθεσία που αφορά στις εταιρίες που υπάγονται στον α.ν. 89/67. Μόνη εξαίρεση το εφαρμοζόμενο περιθώριο κέρδους, το οποίο προσδιορίζεται στη συνέχεια με την οριστική άδεια. Συνεπώς, με την εισαγωγή της δυνατότητας χορήγησης προσωρινής άδειας, το υφιστάμενο πλαίσιο αδειοδότησης ενισχύεται, αποκτά ταχύτητα και παρέχει ακόμη περισσότερη ασφάλεια δικαίου, αφού μια αλλοδαπή εταιρία μπορεί πλέον να εγκαθίσταται άμεσα στην Ελλάδα επωφελούμενη από τα βασικά πλεονεκτήματα των εταιριών του α.ν. 89/67: α) τα φορολογητέα κέρδη τους προκύπτουν ως σταθερό ποσοστό των δαπανών τους, β) το περιθώριο κέρδους τους εγκρίνεται εκ των προτέρων από το Υπουργείο Ανάπτυξης, γ) το αλλοδαπό προσωπικό τους φορολογείται μόνο για τα εισοδήματα που προκύπτουν στην Ελλάδα.

Η Ελλάδα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Βόρεια Μακεδονία για την σύναψη Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, καθώς και σύμβασης προστασίας των επενδύσεων.

Η σύναψη της εν λόγω Σ.Α.Δ.Φ. αναμένεται να αποτελέσει ισχυρό κίνητρο για την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας των δυο χωρών. Δημιουργείται, παράλληλα, πλαίσιο σταθερότητας και ασφάλειας για την ανάπτυξη διεθνών οικονομικών δραστηριοτήτων και διασφαλίζεται η διαφάνεια στον τομέα της ανταλλαγής οικονομικών και φορολογικών πληροφοριών. Η αποφυγή της διπλής φορολογίας αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στη διακίνηση προϊόντων, υπηρεσιών και επενδυτικών κεφαλαίων, να δώσει τη δυνατότητα στις ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη γείτονα χώρα να βελτιώσουν τη θέση τους και να υποβοηθήσει την αύξηση και περαιτέρω ενδυνάμωση της ελληνικής παρουσίας στη χώρα. Σημειώνεται ότι η Βόρεια Μακεδονία συμπεριλαμβάνεται στην ετήσια λίστα των προνομιακών φορολογικών καθεστώτων που καταρτίζεται από την Α.Α.Δ.Ε. καθώς ο ισχύων φορολογικός συντελεστής νομικών προσώπων (10%) είναι μικρότερος από το μισό του αντίστοιχου στην Ελλάδα (22%). Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα έχει συνάψει Σ.Α.Δ.Φ. με 57 κράτη συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατών των Βαλκανίων, εκτός από το Κόσοβο και το Μαυροβούνιο.

Παύθηκε η ισχύς των διατάξεων της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και Σουηδίας.

Πιο συγκεκριμένα, κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών της Σουηδίας που έλαβε χώρα πέρυσι, η Σουηδία προχώρησε σε μονομερή καταγγελία των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας με την Ελλάδα και την Πορτογαλία, θεωρώντας ότι και οι δύο χώρες έχουν εισαγάγει προνομιακά φορολογικά καθεστώτα τα οποία, επειδή προβλέπουν πολύ χαμηλό ή μηδενικό φόρο, ευνοούν τη μετακίνηση Σουηδών πολιτών προς τις εν λόγω χώρες (ενδεικτικά, αναφέρεται το καθεστώς εναλλακτικής φορολόγησης συντάξεων αλλοδαπής). Στο πλαίσιο αυτό, οι διατάξεις της Σ.Α.Δ.Φ. μεταξύ Ελλάδας και Σουηδίας που αφορούν το εισόδημα παύουν να ισχύουν για εισοδήματα που αποκτώνται από 01-01-2022 και μετά, ενώ αυτές που αφορούν στο φόρο κεφαλαίου, δεν θα καταλαμβάνουν τους φόρους που βεβαιώθηκαν από 01-01-2023 και μετά. Σημειώνεται ότι η Σ.Α.Δ.Φ. μεταξύ Ελλάδας και Σουηδίας ήταν μία από τις παλαιότερες που είχε συνάψει η τελευταία.

Επιστρέφεται φόρος εισοδήματος που τυχόν καταβλήθηκε από φορολογούμενο λόγω πλάνης του ως προς τη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη.

Αυτό έκρινε η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών με πρόσφατη απόφασή της, συμμορφούμενη με πάγια νομολογία του ΣτΕ σχετική με τις αρχές που διέπουν την τροποποίηση φορολογικών δηλώσεων. Η εν λόγω απόφαση αφορούσε φορολογούμενη που εισέπραξε αποδοχές λόγω παρελθούσας απασχόλησης και υπέβαλε εκ παραδρομής τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος σε έτος διαφορετικό από αυτό στο οποίο έπρεπε να δηλωθεί το συγκεκριμένο εισόδημα. Στη συνέχεια, αντιλαμβανόμενη το λάθος της, προέβη σε νέα τροποποιητική φορολογική δήλωση καταχωρίζοντας τα ανωτέρω εισοδήματα στο ορθό έτος. Κατά συνέπεια, επιβαρύνθηκε διπλά με φόρο εισοδήματος για το ίδιο εισόδημα λόγω πλάνης. Κατόπιν άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής από την πλευρά της, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών απεφάνθη ότι δικαιούται επιστροφής του αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου, ανατρέποντας έτσι τη δεσμευτικότητα της αρχικώς υποβληθείσας τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης κατά το μέρος που εξέλιπε η σχετική φορολογική υποχρέωση της προσφεύγουσας (ΔΕΔ Α 3997/2021).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!