Υπουργείο Εργασίας

ΕΦΚΑ 29701/2022 Κοινοποίηση της με ΑΠ: 85844/02.11.21 εγκ. του Υπ. Εργασίας σχετικά με το Brexit

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ
Διεύθυνση Νομοθεσίας Ε.Ε. & Διεθνών
Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΔΣΚΑ)
Τμήμα Ασφάλισης, Συντάξεων & Παροχών Ασθενείας Ε.Ε.
Ταχ. Δ/νση: Γερανίου 42, 10431 Αθήνα
Πληροφορίες: Αμαλία Λαγουδάκη
Email: tm.asf.sint.par.ee@efka.gov.gr

Αρ. Πρωτ. 29701

Βαθμός Ασφαλείας:

Βαθμός προτεραιότητας:

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΠΡΟΣ
Αποδέκτες Πίνακα Α΄

Κοινοποίηση
Ως ο συν/νος πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της με ΑΠ: 85844/02.11.21 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με το Brexit.

Με το παρόν έγγραφο, σάς κοινοποιούμε τη με αρ. πρωτ. 85844/02.11.21 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων με θέμα: «Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αφετέρου (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L444/14/31.12.2020) - Εφαρμογή του Πρωτοκόλλου κοινωνικής ασφάλισης». 

Επισημαίνουμε ότι η Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας αφορά πρόσωπα που διακινούνται μεταξύ ΗΒ και ΕΕ μετά την 01/01/2021 και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της Συμφωνίας Αποχώρησης. Με το Πρωτόκολλο για τον Συντονισμό της Κοινωνικής Ασφάλισης (σελ. L.149/2292 ως L.149/2539) ρυθμίζονται θέματα κοινωνικής ασφάλισης για τα εν λόγω πρόσωπα. 

Θα ακολουθήσουν διευκρινιστικές οδηγίες της Υπηρεσίας μας.

Επισυνάπτονται: 

  1. Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας 
  2. Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας – Πρωτόκολλο σχετικά με τον Συντονισμό της Κοινωνικής Ασφάλισης 

H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!