Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Μητρώο

ΠΟΛ. 1146/5-7-2011 Προσθήκη νέου Κ.Α.Δ. στην Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων

ΑΔΑ: 4ΑΣΟΗ-6Ι6

ΘΕΜΑ:«Προσθήκη νέου Κ.Α.Δ. στην Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων»

Μετά τη διαπίστωση ότι, ο Κ.Α.Δ. 82.99.19.08 έπρεπε εξ αρχής να έχει ενταχθεί στην υποκατηγορία CPA 77.40.19, προστίθεται νέος Κ.Α.Δ. στην Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων, ως εξής:

77.40.19.01 «Υπηρεσίες μεταβίβασης ή παραχώρησης χρήσης άϋλων αγαθών (δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης βιομηχανικών και εμπορικών σημάτων και παρόμοιων δικαιωμάτων)».

Ο νέος Κ.Α.Δ. περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που περιγράφονται με τον Κ.Α.Δ. 82.99.19.08 με την προσθήκη επί πλέον της φράσης «δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου», ώστε να δηλώνεται και στις περιπτώσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, από υποκείμενους στο φόρο που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 27 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α ).

Μέχρι την οριστική κατάργησή του, ο Κ.Α.Δ. 82.99.19.08 δεν πρέπει να δηλώνεται.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!