Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Α.ΚΙ.Ο.Ε. Πίνακας 40 ερωτήσεων - απαντήσεων για προβλήματα των myDATA

1. Πως εμφανίζονται τα προστιθέμενα και τα αφαιρούμενα ποσά της περιοδικής δήλωσης του ΦΠΑ κωδ. 402 – 422;

Κωδικοί 402κ422 Φ2 ΦΠΑ , δεν εμφανίζονται γιατί οι κωδικοί δεν έχουν μπει στις προδιαγραφές, σε επόμενη έκδοση θα υπάρχει η δυνατότητα να ανεβαίνουν τα λοιπά προστιθέμενα και αφαιρούμενα ποσά.

2. Στο παραπάνω θέμα εταιρεία εισαγωγική ποτών και αυτοκινήτων κάνει ενδοκοινοτική συναλλαγή ( απόκτηση ) τα παραπάνω είδη και ανεβάζει το ενδοκοινοτικό τιμολόγιο με τον αναλογούντα ΦΠΑ. Πληρώνει όμως και τον ΦΠΑ στην εισαγωγή στο Τελωνείο, ποσό ΦΠΑ το οποίο εμφανίζεται στα Προστιθέμενα ποσά. Πως απεικονίζεται στο MyData;

Ισχύει η ίδια απάντηση ότι και στην ερώτηση Νο1 αφού αφορά τους κωδικούς προστιθέμενων και αφαιρούμενων ποσών Κωδ.402-422

3. Έχουν ανέβει εκ παραδρομής από κάποιες εταιρείες 2 φορές τα δεδομένα κάποιου μήνα ! Δεν υπάρχει δυνατότητα μαζικής διαγραφής ! Υπάρχει κάποια λύση σε αυτή την περίπτωση;

Ζητήθηκε να υπάρχει η δυνατότητα μαζικής ακύρωσης παραστατικών σε περίπτωση που έχουν ανέβει εκ παραδρομής δύο φορές. Στην ισχύουσα κατάσταση δεν υπάρχει η δυνατότητα αλλά δεσμεύθηκε ο κ. Ντινός να το διορθώσει με το τεχνικό τμήμα και σε συνεννόηση με τις εταιρείες λογισμικού.

4. Εταιρεία προμήθειας εφοδίων πουλά σε Ναυτιλιακή εταιρεία εμπορεύματα. Εκδίδει τιμολόγιο και το ανεβάζει κανονικά με ΦΠΑ 24%.Η Ναυτιλιακή εκδίδει απαλλακτικό ΦΠΑ τον επόμενο μήνα και το αποστέλλει στην εταιρεία η οποία οφείλει να εκδώσει Πιστωτικό Τιμολόγιο μόνο για το ποσό του ΦΠΑ του αρχικού τιμολογίου ! Υπάρχει αυτή η δυνατότητα;

Η δυνατότητα αυτή υπάρχει το παραστατικό αυτό θα ανέβει επάνω με τύπο παραστατικού 5.1 ή 5.2 το πιστωτικό που έχουμε, καθαρή αξία ποσό μηδέν, ΦΠΑ το ποσόν ΦΠΑ που κόβω το πιστωτικό κατηγορία ΦΠΑ 7, 0% τι λείπει από εκεί; ο 422, νομίζω, δεν θα έχει ακόμα τον 422. Το διαβιβάζω στο my data; η απάντηση είναι φυσικά ναι απλά δεν υποδεικνύω δεν συσχετίζω γιατί δεν μου το δίνει η μηχανή ακόμα τον 422 γιατί ακόμα δεν προσυμπληρώνω τον ΦΠΑ.

5. Τουριστικό Γραφείο ιδιοκτήτης τουριστικών Λεωφορείων , εκδίδει ΤΠΥ αυτοπαράδοσης και το ανεβάζει στην πλατφόρμα ως έσοδο με 13% ΦΠΑ για μεταφορά προσώπων. Αυτή η μεταφορά είναι συγχρόνως έξοδο Πακέτου για το ίδιο το γραφείο και εμπίπτει στις διατάξεις του πακέτου. Υπάρχει σχετική πρόβλεψη;

Αυτό είναι δύο διαφορετικά κομμάτια. Εδώ είναι η αυτοπαράδοση της μεταφοράς για να αποδώσει το ΦΠΑ το 13% άλλο κομμάτι αυτό, η απεικόνιση του εξόδου που επιβαρύνει το τουριστικό πακέτο που στην ουσία έρχεται και στην αμοιβή του τώρα γιατί αυτός είναι και το λεωφορείο αλλά είναι και το γραφείο που θα πάρει την αμοιβή άρα εδώ μπορεί να το βάλει κατευθείαν στην αμοιβή ή με ένα 13.1 να εμφανίσει ένα έξοδο πακέτου γιατί τα πακέτα έχουν μπει στα γραφεία γενικού τουρισμού που είχαμε και χθες συνάντηση με 13.1 φέρνουν επάνω τα έξοδα για το πακέτο και το απεικονίζουν μ’ αυτό τον τρόπο.

6. Οι ξεναγοί εκδίδουν ΑΠΥ προς το Τουριστικό γραφείο , αλλά οι ίδιοι δεν τηρούν βιβλία και το συγκεκριμένο παραστατικό αποτελεί έξοδο Τουριστικού Πακέτου , πως θα απεικονιστεί και πως θα γίνει η διασταύρωση;

Στους ξεναγούς που αποτελούν ειδική περίπτωση, ανεβαίνει η Α.Π.Υ που εκδίδουν με κωδικό 13.2 για περαστεί ως έξοδο στο πακέτο του τουριστικού γραφείου.

7. Επαναφέρω το πρόβλημα των Ξενοδοχείων που λειτουργούν με main courante και θα πρέπει να την χρησιμοποιούν μόνο για την εσωτερική λογιστική τους οργάνωση». Αυτό σημαίνει επίσης κατάργηση των προγραμμάτων που ήδη λειτουργούν Πανελλαδικά. Παρ’ολη την συζήτηση με την άτυπη ομάδα Ξενοδοχείων έρχονται στα χέρια μας συνεχόμενα email διαμαρτυρίας από ομίλους Ξενοδοχείων που θα απαιτούσε από την αρχή σχεδιασμό των λογιστικών συστημάτων, νέες οδηγίες από το ΣΛΟΤ, αγορά νέων λογισμικών, υπέρογκες εργατοώρες αλλά και πιθανά λάθη. Ουσιαστικά θα πρέπει να μην εφαρμόζεται πλέον η ξενοδοχειακή λογιστική και να στηθεί εκ νέου όλο το "business" του ξενοδοχείου (software, interface κτλ);

Η εσωτερική λογιστική των ξενοδοχείων είναι υπο συζήτηση και υπάρχουν εκκρεμότητες, κατά γενική ομολογία θα συμμετέχουν κανονικά στο my data με επικαιροποίηση των προγραμμάτων τους και την main courant θα την χρησιμοποιούν για εσωτερική τους πληροφόρηση.

8. Αρκετά προγράμματα που λειτουργούν μέχρι σήμερα και στην παρούσα χρήση και δεν έχουν την δυνατότητα να συνδεθούν στο MyData ώστε να στείλουν αναδρομικά τα έσοδα του 2021. (Hoteliga δεν λύνεται το πρόβλημα);

Εδώ μπαίνει και μια ιδιαιτερότητα ενός προγράμματος που επικοινώνησα όταν μου το είπες με την έψιλον και απ’ όσο κατάλαβα έχουν μπει και κάνουν δουλειά.

9. Με βάση τις προθέσεις τις ΑΑΔΕ σκοπός είναι η κατάργηση των ΜΥΦ όπως ισχύουν σήμερα. Με την παραπάνω κατάργηση και με την υποβολή των Εσόδων στο MyData θα επιτευχθεί η διασταύρωση! Το σημαντικότερο ερώτημα όμως είναι σε περίπτωση μη υποβολής εσόδων από κάποιες εταιρείες για ευνόητους λόγους είναι δυνατόν να γίνει διασταύρωση και με ποιο τρόπο;

Για τις ΜΥΦ, υπάρχει άρθρο νόμου που είναι σε ισχύ και δεν έχει ψηφιστεί κάτι που να τις καταργεί. Αναζητείται λύση λόγω του ότι διαχειρίζεται η ΑΑΔΕ επιχειρήσεις τριών ταχυτήτων, αυτές που έχουν ενσωματωθεί πλήρως στα ηλεκτρονικά βιβλία, τις ενδιάμεσες και αυτές που δεν έχουν διαβιβάσει κανένα παραστατικό. Τεκμήριο διαβίβασης αποτελεί το έντυπο Ε3. Θα δοθεί λύση μέσα από την ΑΑΔΕ και το Υπουργείο Οικονομικών.

10. Τιμολόγιο ημεδαπής που εκδίδεται στη διαχειρίστρια εταιρεία αρχικά με ΦΠΑ , στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία έκδοσης απαλλακτικού (ex-el) και εκδίδεται Π.Σ. για το ΦΠΑ μόνο ή δεν εκδίδεται Π.Σ. γιατί δεν γίνεται η διαδικασία απαλλαγής, και το ΦΠΑ καταβάλλεται και δεν έχει δικαίωμα συμψηφισμού ή επιστροφής η εταιρεία βάσει του νόμου. Ανεβαίνουν από τους εκδότες στο my data αλλά όταν ο λήπτης (ναυτιλιακή εταιρεία) πάει να το χαρακτηρίσει για να το κλείσει στους χαρακτηρισμούς ΦΠΑ υπάρχει πρόβλημα καθώς αυτό το ΦΠΑ (όταν καταβάλλεται) δεν μπαίνει στην περιοδική δήλωση, άρα δεν υπάρχει κωδικός και όταν υπάρχει πιστωτικό μόνο για το ΦΠΑ πάλι υπάρχει πρόβλημα αποδοχής αφού δεν υπάρχει στο τιμολόγιο καθαρή αξία;

Εδώ έχουν μια εύκολη συμμετοχή στο my data σε σχέση με τους υπόλοιπους γιατί; θα ανεβάζουν 17.4.. 17.6 σαν τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού πριν το Ε3 πριν τη δήλωση και τα έξοδα που τους χρεώνουν εδώ στην Ελλάδα θα τα χαρακτηρίζουμε έχουμε πει με 2.95.

11. Τιμολόγιο ημεδαπής που εκδίδεται από τον εκδότη στην πλοιοκτήτρια αλλοδαπή εταιρεία και δεν καταχωρείται στα βιβλία της διαχειρίστριας αλλά πληρώνεται κατ’ εντολή της πλοιοκτήτριας από την διαχειρίστρια και η πληρωμή καταχωρείται στο βιβλίο σαν πληρωμή τρίτων .στο my data πως θα καταχωρηθεί με 17.6 σαν έξοδο μη αντικρυζόμενο;

ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΩΣΤΑ

12. Μετρητά στους πλοίαρχους σε ευρώ από την διαχειρίστρια (κατ’ εντολή πάντα της πλοιοκτήτριας) καταχωρημένα στα βιβλία της θα καταχωρούνται με 17.6;

Στους κωδικούς 14.7 και 17.6

13. Μερίσματα στους μέτοχους των πλοίων που καταβάλλονται (ν 4141/2013) από την διαχειρίστρια. πως αντιμετωπίζονται, καθώς καταχωρούνται στα βιβλία της όταν είναι σε ευρώ;

Μερίσματα, και να δώσω και μια είδηση εδώ τώρα τα μερίσματα δεν τα έχουμε βάλει για κανένα και κάποιοι από εσάς μας το έχετε ρωτήσει. Σε επόμενη φάση του my data για τα μερίσματα θα δοθούν οδηγίες.

14. Λοιπά έξοδα πλοίων μη αντικριζόμενα ( έξοδα πρακτόρων, εκτελωνιστών, μεταφορέων, εκτός του βασικού τους τιμολογίου) τα οποία δίδονται σε τελωνεία , τρίτους , κλπ, και συμπεριλαμβάνονται στο εξοδολόγιο των ως άνω επαγγελματιών, πως καταχωρούνται;

Ο Ναυτικός Πράκτορας Έχει την ίδια λογική με τον εκτελωνιστή, τα έξοδα αυτά που αναφέρει γιαυτόν είναι 1.95 αν τα περιλαμβάνει στο παραστατικό και η αμοιβή του είναι 1.3 έσοδα από παροχή υπηρεσίας. Από εκεί και μετά για το λήπτη όπου τα εκδίδει είναι έξοδα που εδώ …...οι ναυτιλιακές που θα τα πούνε 295 για τον λόγο που είπαμε πριν και θα τα συμπεριλάβουν και στο 17.6 που είναι τα έξοδα.

15. Ναυτιλιακή εταιρεία του ν 27/75 (89/67) με διπλογραφικά βιβλία Ελληνική ΕΠΕ ενταγμένη στον πιο πάνω νόμο, υποκατάστημα δανέζικης εταιρείας Ακολουθεί όλα στο 2.95 ή τις υποχρεώσεις της ΕΠΕ. (σαν ενταγμένη στον νόμο 27/75 ακολουθεί αυτόν και δεν υποβάλλει ν, ε3 κλπ);

Αφού κάνει Ε3 που συμπληρώνει κωδικούς Αυτή θα τα στέλνει κανονικά επάνω σαν τους υπόλοιπους δηλαδή σαν τις άλλες επιχειρήσεις παρόλο που είναι του Νόμου 89. Παρακαλούμε τις Ναυτιλιακές σε αυτό το σημείο να κάνουν Ατυπη Ομάδα εργασίας

16. Μισθωτός ως προϊστάμενος Λογιστηρίου και στο ΤΑΧΙΣ δηλωμένος ως εκπρόσωπος από το 2011. Για να διαχειριστεί τον χαρακτηρισμό των εξόδων του από την εταιρία λογισμικού που συνεργάζεται, πρέπει να εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το my data στο taxis. Στο taxis και τα 2 μαζί δεν γίνονται, τι γίνεται;

Η απάντηση είναι γίνεται. Είναι άλλη εξουσιοδότηση που κάνω για να βάλω τον Α να μου στέλνει Ε3 και είναι άλλη η εξουσιοδότηση του my data.

17. Η Έκδοση ειδικού στοιχείου αυτοπαράδοσης πρέπει να γίνεται μόνο μηχανογραφικά;

Οι αυτοπαραδόσεις, κυρίως κάνετε λογιστικές εγγραφές δεν εκδίδονται στοιχεία. Εγώ συμφωνώ δηλαδή μ’ αυτό που λέει εδώ. Και μέσω της λογιστικής εγγραφής θα έχετε το 6.1, 6.2 για να αποδίδετε το ΦΠΑ για σκοπούς ΦΠΑ και να προσυμπληρώνεται ο κωδικός 595, στο Ε3.

18. Στην περίπτωση εκκαθάρισης πωλήσεων δεν υπάρχει δυνατότητα να ανέβει πιστωτικό τιμολόγιο που έχει εκδοθεί για λογαριασμό της εταιρίας διανομής;

Αφορά πώληση για λογαριασμό τρίτων; το παραστατικό 1.95 της εκκαθάρισης

19. Έχει παρατηρηθεί ασυμφωνία στο συνοπτικό βιβλίο (όπως εμφανίζεται στο my Data) ανάμεσα στα έσοδα που εμφανίζονται σε κάποιο μήνα και τις αναλυτικές γραμμές που κατεβαίνουν σε xls και αφορούν το συγκεκριμένο μήνα (σωστό είναι το xls);

Εχει παρατηρηθεί ασυμφωνία στο συνοπτικό βιβλίο όπως εμφανίζονται στο my data ανάμεσα στα έσοδα που εμφανίζονται σε κάποιο μήνα και τις αναλυτικές γραμμές που κατεβαίνουν στο excel και αφορούν το συγκεκριμένο μήνα. Αυτό αν υπάρχει εδώ να το δώσουμε στους τεχνικούς για έλεγχο.

20. Πώς θα γίνεται η διαβίβαση των παραστατικών που εμπεριέχουν κρατήσεις φορέων του Δημοσίου που παρακρατούνται κατά την είσπραξη και δεν είναι γνωστές εκ των προτέρων κατά την έκδοση και διαβίβαση του τιμολογίου;

Η διαβίβαση παραστατικών με κρατήσεις δημοσίου αποστέλλονται εάν γνωρίζουμε τις κρατήσεις εάν όχι δεν τις αποστέλλουμε. Σημαντικό ρόλο παίζει η καθαρή αξία και το ΦΠΑ του τιμολογίου να διαβιβάζονται με ορθό τρόπο.

21. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην υποβολή του τύπου παραστατικού 8.1 (από επιχείρηση σε επιχείρηση); Το χαρτόσημο το δείχνει στη στήλη του ΦΠΑ και βγάζει μήνυμα ότι ο ΦΠΑ πρέπει να είναι μηδέν. Είναι πρόβλημα της ΑΑΔΕ ή παραμετροποίησης του ERP;

Κρατήστε το αυτό το ερώτημα θα το δώσουμε κι εμείς μέσα οπότε από τώρα το βάζω τεχνικό αυτό εδώ, τεχνικά θέματα.

22. Πώς διαβιβάζεται η αξία ΦΠΑ στις περιπτώσεις του άρ. 39α του Κώδικα ΦΠΑ (πχ. ηλεκτρονικός εξοπλισμός – πάγιο για την επιχείρηση) στο σκέλος των εσόδων του φορολογικού βιβλίου (συνοπτικού) και της σχετικής αποτύπωσης στην δήλωση ΦΠΑ (Φ2);

Δεν ασχολείται καθόλου με το ΦΠΑ εδώ το παραστατικό πρέπει να το στέλνει 100Χ24% ΦΠΑ κατηγορία 1 άρθρο 39Α. Η ΑΑΔΕ θα καταλαβαίνει ότι το ΦΠΑ του δεν πρέπει να του το ρίξει στην περιοδική και δεν έχει να κάνει με περιοδική στην ουσία δεν επηρεάζει ΦΠΑ παρά μόνο καθαρή αξία Ε3 και ο λήπτης που θα το παίρνει τι θα βλέπει; θα έχει 100 ευρώ καθαρή αξία, 24 ΦΠΑ, που όμως αυτό επειδή λέει 39Α θα του το πηγαίνει η μηχανή εισροές – εκροές. Θα τον πηγαίνει και στον 361 και στον 303.

23. Πως στέλνουμε ενδοκοινοτικές B2C με το OSS (ΦΠΑ χώρας λήπτη);

Εδώ θα έρθουν δύο γραμμές σύνοψης η πρώτη γραμμή θα έχει την καθαρή αξία που πάει στο Ε3 πούλησα εμπορεύματα στη Γερμανία, λιανική, 11.1 απόδειξη λιανικής πώλησης τύπος παραστατικού, καθαρή αξία 100 ευρώ θα την πούμε 2.1 πώληση εμπορευμάτων κατηγορία ΦΠΑ 7, 0% , με το αντίστοιχο άρθρο του ΟΣ και δεύτερη γραμμή σύνοψης με 1.95 λοιπά πληροφοριακά στοιχεία εσόδων το ΦΠΑ Γερμανίας που δε θα το στέλνω ούτε στο Ε3 ούτε στο ΦΠΑ.

24. Απαιτείται η καθημερινή ενημέρωση του υπεύθυνου Λ/Φ μέσω καθημερινής εισόδου στο e-send του πελάτη –επιχείρησης ώστε να διαπιστωθεί η αποστολή-διαβίβαση όλων των δεδομένων των λιανικών πωλήσεων από τις ταμειακές μηχανές (ΦΗΜ);

Για την παραλαβή στοιχείων από το e-send θα βγει σχετική ενημέρωση από την ΑΑΔΕ, έως το πρώτο 9μηνο θα τα αποστείλουμε όλα σε μία εγγραφή ανα μήνα λιανικών συναλλαγών.

25. Με δεδομένη την απαίτηση της πλατφόρμας για λήψη κωδικών REST API αλλά και κωδικών timologio και χρήση για τον λόγο αυτόν 2 διαφορετικών e- mails, σε ποιο εκ των δύο θα λαμβάνονται οι ειδοποιήσεις από την ΑΑΔΕ σχετικά με το myDATA; Υπάρχει εξηγήσιμος τεχνικός λόγος απαίτησης ύπαρξης 2 διαφορετικών e-mails όταν οι περισσότερες ΜμΕ δυσκολεύονται ακόμα και στην δημιουργία μίας ηλεκτρονικής διεύθυνσης;

Eίναι θέμα microsoft είμαστε σε συζήτηση εκεί μέχρι να το κάνουμε θα βάζετε δύο e mail ή για κάθε κωδικό θέλει e mail είναι έτσι στημένο το σύστημα. Δε θα έρθει σε κανένα e mail κάποιο μήνυμα.

26. Εξειδίκευση των εξουσιοδοτήσεων τους λογιστές φοροτεχνικούς για τη διαβίβαση των χαρακτηρισμών και των συνόψεων ανάλογα με την ιδιότητά τους (ελεύθερος επαγγελματίας, μισθωτός ή εταίρος) και ως προς την τάξη της επαγγελματικής ταυτότητας (Α ή Β ή Β ειδική). Υπάρχει μεγάλο ζήτημα;

Εξουσιοδοτήσεις :Εγγυήσεις ότι θα διορθωθεί το τεχνικό ζήτημα που έχει προκύψει με τις εξουσιοδοτήσεις Α κ Β τάξης λογιστή στο προσεχές μέλλον. Στις συχνές ερωτήσεις απαντήσεις στο site της ΑΑΔΕ υπάρχει διευκρίνηση για το πώς τοποθετείτε μία εξουσιοδότηση σε λογιστή για τα mydata. Τονίσθηκε ότι υπάρχει κενό στο ζήτημα των εξουσιοδοτήσεων εδώ και πολύ καιρό και επειδή το θέμα είναι τεχνικό αναμένεται η λύση του σε σύντομο χρονικό διάστημα.

27. Σύμφωνα με εταιρείες μηχανογράφησης που εξειδικεύονται στην Λογιστική Τουριστικών Γραφείων η εγγραφή της εσωτερικής αφαίρεσης που εμφανίζει το πραγματικό έσοδο του Τουριστικού Πακέτου δεν διαβιβάζεται;

Το 11.3 τι κάνω εγώ; πάω και βάζω στο 11.3 το έσοδο μου από την πώληση πακέτου.

28. Αγρότες κατά την διάρκεια φόρτωσης προϊόντων προς πώληση είναι αναγκασμένοι να ζυγίσουν τα φορτηγά σε ειδικές ζυγαριές που βρίσκονται σε δύσβατα σημεία σε χώρους χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο. Με ποιο τρόπο θα μπορέσουν άμεσα (real time) να εκδώσουν και να παραχωρήσουν το παραστατικό στον επιτηδευματία με το φορτηγό που θα μεταφέρει το προϊόν και ταυτόχρονα θα το μεταβιβάσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα;

Απώλεια διασύνδεσης θα πει. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή αν δεν επικοινωνώ εγώ με τον Κώστα είτε είμαι στο γραφείο είτε είμαι στο βουνό είτε είμαι στο φορτηγό απώλεια διασύνδεσης εντός 5 ημερών. Απλά πρέπει να γίνει μια σχετική επισήμανση πάνω στο παραστατικό.

29. Εκμεταλλευτής θεριζοαλωνιστικής μηχανής που παρέχει υπηρεσία καθ όλη την διάρκεια της ημέρας σε διάφορα μέρη στην Ελλάδα που δεν είναι η έδρα του και κατά κύριο λόγο είναι σε δύσβατα μέρη , πως θα εκδώσει σε πραγματικό χρόνο τα παραστατικά και θα τα διαβιβάσει στην πλατφόρμα του my data;

Στις περιπτώσεις των θεριζοαλωνιστικών μηχανών και γενικά στην παροχή αγροτικής εκμετάλλευσης υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης του παραστατικού βάσει των ΕΛΠ μέχρι 15 του επόμενου μήνα.

30. Εκμεταλλευτές ξυλείας που κάνουν κοπή και εξόρυξη στο δάσος και φορτώνουν απευθείας σε φορτηγά για να μεταφερθούν σε πόλεις πως θα εκδίδουν και θα μεταβιβάζουν τα παραστατικά και θα προμηθεύουν με το αντίστοιχό παραστατικό το φορτηγό μεταφοράς;

Στις περιπτώσεις της ξυλείας και γενικά φόρτωσης και μεταφοράς στην παρόχη αγροτικής εκμετάλλευσης υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης του παραστατικού βάσει των ΕΛΠ μέχρι 15 του επόμενου μήνα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και χειρόγραφο μπλόκ για την μεταφορά .

31. Στην περίπτωση αυτο-τιμολόγησης , εάν διαβιβαστεί στον λήπτη του στοιχείου το παραστατικό σε ώρες που το γραφείο δεν λειτουργεί η ξεχαστεί από τον εκδότη δεν θα πρέπει να δοθεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα μεταβίβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (κυρίως στις κτηνοτροφικές μονάδες για την έκδοση τιμολογίου γάλακτος);

Στη διακίνηση όταν έχω αυτοτιμολόγηση και μου κουβαλάει το γάλα να μου το φέρει εγώ το τιμολογώ ….άρα εδώ το στοιχείο διακίνησης που θα έχει επάνω μετράει εδώ πέρα και η τιμολόγηση είναι σε μένα που θα μου φέρεις το γάλα. Όταν θα μου το φέρεις το τιμολογώ.

32. Είχαμε προχωρήσει σε έκδοση κωδικών API για το MY DATA το πρώτο διάστημα που δόθηκε αυτή η δυνατότητα. Την προηγούμενη εβδομάδα επιχειρήσαμε να κάνουμε εγγραφή για το e-timologio στον ίδιο φορολογούμενο αλλά μας έβγαζε μήνυμα ότι υπάρχει ήδη χρήστης με το ίδιο email. Το επόμενο μας βήμα ήταν να διαγράψουμε τους κωδικούς API από το MY DATA ,πιστεύοντας ότι υπάρχει κάποια διασταύρωση μεταξύ των δύο εφαρμογών και ότι μετ' έπειτα θα μας αφήσει το σύστημα να προχωρήσουμε στην εγγραφή στο e -timologio .Φυσικά συνέχισε να μας βγάζει το ίδιο μήνυμα ότι υπάρχει χρήστης με το ίδιο email. Διευκρινίζω ότι η προσπάθεια εγγραφής στο e-timologio ήταν η πρώτη δοκιμαστική προσπάθεια για το γραφείο μας σε δική μας επιχείρηση , οπότε δεν προϋπήρχε εγγραφή. Για να προχωρήσει η διαδικασία της εγγραφής στο e-timologio αναγκαστικά δηλώσαμε άλλο email. Στη συνέχεια προσπαθήσαμε να εκδώσουμε ξανά κωδικούς MY DATA ,γιατί τους χρειαζόμαστε αλλά μας ζήτησε ξανά άλλο email οπότε τα προβλήματα είναι δύο:

1. γιατί δεν μπορούμε να έχουμε το ίδιο email στις υπηρεσίες MY DATA και e -timologio;

2. γιατί ενώ έχουμε ακυρώσει την πρώτη εγγραφή στο MY DATA δεν μπορούμε να κάνουμε νέα εγγραφή κάνοντας χρήση το ίδιο email;

Eίναι θέμα microsoft είμαστε σε συζήτηση εκεί μέχρι να το κάνουμε θα βάζετε δύο e mail ή για κάθε κωδικό θέλει e mail είναι έτσι στημένο το σύστημα. Δε θα έρθει σε κανένα e mail κάποιο μήνυμα. για κάποιο λόγο σε ένα Χ χρονικό διάστημα το email αυτό το κρατάει ιστορικά ότι είναι άλλου κωδικού ενώ έχει διαγραφεί.

33 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

34. Συμβάσεις μεταφοράς μαθητών και αλλά λήγουν τέλους του έτους αλλά οι δημόσιοι φορείς στέλνουν τις βεβαιώσεις στα μέσα του επόμενου μήνα , πως θα εκδώσουμε και θα διαβιβάσουμε το τιμολόγιο έως το τέλος του Δεκεμβρίου που αντιστοιχεί;

Όποτε εκδοθεί το τιμολόγιο, επειδή είναι συνεχιζόμενη υπηρεσία θα το εκδώσει με το δικαίωμα είσπραξης. Αυτό είναι το φορολογικό για την απόδοση του ΦΠΑ, φορολογικά …..θα το πάει επιμεριστικά οκ λύνεται κι αυτό, εύκολο είναι.

35. Πωλητές ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου , όταν εκδίδουν τιμολόγια έχουν και αρνητικές αξίες μέσα από διακοπές πένα΄των στις συνδέσεις στο e-timologio πως θα καταχωρηθούν οι αρνητικές αξίες;

Όταν κάποιος πουλάει ρεύμα θα πρέπει να έχει το σύστημα “μπίλιγνκ” δηλαδή σε ποιους αναφερόμαστε εδώ; ας πούμε η ΔΕΗ η ΚΟΣΜΟΤΕ κλπ που έχουν “μπίλινγκ” δεν χρησιμοποιούν το τιμολόγιο. Κρατήστε το τιμολόγιο δεν το κάνει αυτό.έχουν πάρει εξαίρεση για μέχρι 1/1/23 και μετά θα κόβουν τιμολόγιο. Έχουμε ζητήσει εσωτερικά μέσα εμείς οι δικοί μας να βάλουν και τα αντίθετα πρόσημα και στα τιμολόγια για το “μπίλινγκ”.

36. Στο e-timologio είναι υποχρεωτικό να αναγράφουμε στην περιγραφή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες αναλυτικά ή μπορούμε να το αναγράψουμε και στα σχόλια;

Όσο καλύτερα μπορώ να εξειδικεύσω να το κάνω. Από εκεί και μετά αν έχω πολυπλοκότητα μπορώ να επισυνάπτω δηλαδή να έχω ένα επισυναπτόμενο έγγραφο, ένα αρχειάκι αν το πεις και ψηφιακά επισυναπτόμενο με τα πλήρη στοιχεία της συναλλαγής και να κάνω την καλύτερη δυνατή κωδικοποίηση επάνω.

37. Σε περιπτώσεις τεχνικής βλάβης , πόσες μέρες περιθώριο διαβίβασης υπάρχει και αν ισχύει και το ίδιο για το εισροών εκροών των πρατηρίων καυσίμων;

Και εδώ και στα πρατήρια που έχουν αυτή τη δέσμευση αλλά έχουμε πει ανοικτά και στα πρατήρια ο κανόνας 5 ημέρες εάν έχω απώλεια διασύνδεσης και λειτουργίας.

38. Έχουμε κάποιους γιατρούς οι οποίοι έχουν εξειδικευμένα προγράμματα δικά τους οι οποίες εταιρείες που τα προμηθεύσανε τους καθυστερούν για να τους φτιάξουν το πρόγραμμα για το mydata τι κάναμε σ’ αυτούς;

Οι περισσότεροι απ’ αυτούς έχουν τα όρια της φόρμας δηλαδή μπορούν να το κάνουν και με τη διαδικασία μέσα από το λογιστή. Όταν το πρόγραμμα το βάλουν τα παραστατικά που εκδίδουν μέσα από εκεί θα πρέπει να πάνε εντός πέντε ημερών.Αν το πρόγραμμα δεν είναι έτοιμο ο λογιστής θα περνάει το παραστατικό μέσα του IRP τώρα στις 20 του επόμενου και δε θα υπάρχει πρόβλημα.

39. Αυτοί που κάνουν e shop και πουλάνε λιανική έρχονται πολλές φορές επιστροφές μετά από μια βδομάδα μετά από 3 μέρες γιατί μέχρι να πάει να παραδοθεί και επιστρέψει …ποιος είναι ο χειρισμός;

Έχω το e shop έκοψα από την ταμειακή μου αυτό μου επεστράφη μετά από 5 ημέρες κόβω ένα πιστωτικό λιανικής μετά από 5 μέρες είτε χειρόγραφα είτε από το IRP μου και το διαβιβάζω στην ΑΑΔΕ είτε από την ειδική φόρμα καταχώρησης αν δεν έχω λογιστή είτε από το IRP το προγραμματάκι που έχω γιατί μου στέλνει και τα τιμολόγια και το πάω στο …..IRP με 11.4 είτε από το λογιστή μου που θα κάνει την λογιστική εγγραφή. Θα του το πάω χειρόγραφα να το περάσει.

40. Ποιος είναι ο χειρισμός σχετικά με τις εκκαθαρίσεις των ΚΤΕΛ και των συνεταιρισμών;

Η εκκαθάριση σαν ενέργεια μέσα έχει και συν και πλην έχει έσοδα για μένα και έξοδα γιατί; παίρνω εγώ τα έσοδα μου από τα εισιτήρια κλπ δίνω όμως και μια αμοιβή στον οδηγό, στον πωλητή. Εκεί τι κάνω; διαβιβάζω εγώ και τα δύο τα παραστατικά και το έσοδο και το έξοδο θα το διαβιβάσω εγώ, πως; την σπάω δηλαδή την εκκαθάριση. Δεν είναι ένα παραστατικό είναι δύο. Είναι τιμολόγιο παροχής υπηρεσίας για το έσοδο, 2.1, τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών αυτοτιμολόγηση 2.1 για το έξοδο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!