Οικονομικές Ειδήσεις

ΕΠΑνΕΚ 7η τροποποίηση απόφασης ένταξης αιτήσεων χρηματοδότησης στη δράση «Επιχορήγηση Γυμναστηρίων, Παιδότοπων»

Δημοσιεύθηκε η έβδομη (7η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με τη συμπληρωματική ένταξη δύο (2) αιτήσεων χρηματοδότησης, δημόσιας δαπάνης 8.125,41 ευρώ.

Τα συνολικά ενταγμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε χίλια διακόσια εβδομήντα ένα (1.271) και η συνολική δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται σε 12.089.655,28 ευρώ.

Δείτε τη σχετική Απόφαση

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!