Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Διορθώσεις σφαλμάτων ΦΕΚ B 5722/10.12.2021

Δείτε τις αποφάσεις Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ.18450/Α325/2021 , Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./16446/Α325/2021 κωδικοποιημένες όπως ισχύουν.

Στην υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.16446/Α325/06.10.2021 κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών, που δημοσιεύθηκε δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 4646), στη σελίδα 61420, στη Β’ στήλη, στον 55ο στίχο εκ των άνω, διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «€51.623.680»,

στο ορθό: «€12.905.920». 

Στην υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.οικ.18450/Α325/20.10.2021 κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 4882), στη σελίδα 64048, στη Β’ στήλη, στον 45ο στίχο εκ των άνω, διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «12.032.600€»,

στο ορθό: «3.008.150€».

(Από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!