Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

Ε. 2210/2021 Απαλλαγή ΦΠΑ του ΚΕΑΡ ΕΝΑΑΑΜ - IAMD CoE που εδρεύει στα Χανιά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α' Φ.Π.Α.
2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Ε'
Φ.Π.Α.
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση:Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας:10676 Αθήνα
Τηλέφωνο:2132122400
E-Mail:deef.a@aade.gr
Url:www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 12/11/2021

Ε.2210

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

Θέμα: Απαλλαγή από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) του Κέντρου Αριστείας Ενοποιημένης Αντιαεροπορικής Αντιπυραυλικής Άμυνας (ΚΕΑΡ ΕΝΑΑΑΜ - IAMD CoE), που εδρεύει στα Χανιά ως διαπιστευμένη Νατοϊκή Στρατιωτική Οντότητα (ΝΑΤΟ Military Body, ν. 4833/2021, (Α’174) και 4834/2021, (Α’ 175)) σύμφωνα με την ΑΥΟ ΠΟΛ 1196/1993 (Β' 408) «Απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) των ενόπλων δυνάμεων του ΝΑΤΟ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος που αφορά στην παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων της ΑΥΟ ΠΟΛ 1196/93 (Β' 408) με τίτλο «Απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) των ενόπλων δυνάμεων του ΝΑΤΟ» στο Κέντρο Αριστείας Ενοποιημένης Αντιαεροπορικής Αντιπυραυλικής Άμυνας (ΚΕΑΡ ΕΝΑΑΑΜ - IAMD CoE) που εδρεύει στα Χανιά.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Στην εγκύκλιο αποσαφηνίζεται ότι κατόπιν της ψήφισης του ν. 4833/2021 (Α' 174) και του ν.4834/2021 (Α' 175), το Κέντρο Αριστείας Ενοποιημένης Αντιαεροπορικής Αντιπυραυλικής Άμυνας (ΚΕΑΡ ΕΝΑΑΑΜ - IAMD CoE), δύναται να ενταχθεί στο πεδίο εφαρμογής των απαλλαγών από ΦΠΑ που ορίζονται στις διατάξεις της υποπερίπτωσης γγ' της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000) ακολουθώντας τις διαδικασίες που ορίζονται στην ΑΥΟ ΠΟΛ 1196/93 (Β' 408).

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η εγκύκλιος παρέχει απαραίτητες διευκρινίσεις στους υποκείμενους που εφαρμόζουν την ΑΥΟ ΠΟΛ 1196/93 (Β' 408) που αφορά στην απαλλαγή από Φ.Π.Α. των ενόπλων δυνάμεων του ΝΑΤΟ, ώστε να χορηγούν την εν λόγω απαλλαγή με τους ίδιους όρους και στο Κέντρο Αριστείας Ενοποιημένης Αντιαεροπορικής Αντιπυραυλικής Άμυνας (ΚΕΑΡ ΕΝΑΑΑΜ - IAMD CoE). Με την ψήφιση του ν. 4833/2021 (Α' 174) και του ν. 4834/2021 (Α' 175), κυρώθηκαν τα Μνημόνια Κατανόησης αναφορικά με τη σύσταση και ίδρυση του Κέντρου Αριστείας Ενοποιημένης Αντιαεροπορικής Αντιπυραυλικής Άμυνας (ΚΕΑΡ ΕΝΑΑΑΜ - IAMD CoE), που εδρεύει στα Χανιά και έχει διαπιστευτεί ως Νατοϊκή Στρατιωτική Οντότητα (ΝΑΤΟ Military Body) βάσει σχετικής απόφασης του Συμβουλίου της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στις 25 Ιανουαρίου 2021. Κατόπιν της ψήφισης των ανωτέρω νόμων, η εν λόγω οντότητα του ΝΑΤΟ εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των απαλλαγών από ΦΠΑ που ορίζονται στις διατάξεις της υποπερίπτωσης γγ'της περίπτωσης στ'της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000 και συνακόλουθα εφαρμόζονται οι διαδικασίες που ορίζονται στην ΑΥΟ ΠΟΛ 1196/93 (ΦΕΚ Β' 408) «Απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) των ενόπλων δυνάμεων του ΝΑΤΟ».

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!