ΦΠΑ

ΠΟΛ.1196/20-05-1993 Απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) των ενόπλων δυνάμεων του ΝΑΤΟ.

Τελευταία κωδικοποίηση με την ΠΟΛ. 1038/2018

1070650/4752/0014/ΠΟΛ.1196/20.05.1993 (ΦΕΚ B 408 - 04.06.1993)

Απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) των ενόπλων δυνάμεων του ΝΑΤΟ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!