Οικονομικές Ειδήσεις

Βουλή Νομοσχέδιο με τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα

Κατατέθηκε στη Βουλή σχέδιο νόμου με τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας καθώς και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 

Αναλυτικότερα, και σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου τροποποιούνται οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας με γνώμονα το πόρισμα που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης από τη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή που συστήθηκε τον Μάρτιο του 2020 για την παρακολούθηση της εφαρμογής του νέου Ποινικού Κώδικα και  του  νέου  Κώδικα  Ποινικής  Δικονομίας,  μετά  την  έναρξη  ισχύος τους  την 1η.7.2019.Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου περιλαμβάνει τροποποιήσεις, βελτιώσεις, εξορθολογισμό των προβλεπόμενων ποινών, επαναφορά σημαντικών διατάξεων, οι οποίες  είτε  είχαν  καταργηθεί,  είτε  είχαν  υποβαθμιστεί  σε  πλημμελήματα, επισύροντας χαμηλότερες ποινές και προκαλώντας το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Επιπλέον, εισάγει διατάξεις με στόχο να αντιμετωπισθούν οι δυσλειτουργίες που παρατηρήθηκαν κατά την προηγούμενη διετία εφαρμογής των νέων κωδίκων και να αποκαταστήσουν την ασφάλεια δικαίου.

Παρατίθεται ακολούθως το σχέδιο νόμου και η αιτιολογική του έκθεση:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!