Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Ε. 2186/2021 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 133 «Επιβολή τέλους ταξινόμησης στα διασκευασμένα από ανοιχτά φορτηγά σε κλειστά αντί των φορολογικών επιβαρύνσεων - Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 123 του ν.2960/01» του νόμου 4831/21 (Α΄170) «Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του και άλλες διατάξεις».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ & ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
Ταχ. Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84, Αθήνα
Πληροφορίες:Παυλίδης Μιχ.
Τηλέφωνο:210 6987406
E-Mail:finexcis@aade.gr
Url:www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 28-09-2021

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2186

ΠΡΟΣ: Ως προς τον πίνακα διανομής

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 133 «Επιβολή τέλους ταξινόμησης στα διασκευασμένα από ανοιχτά φορτηγά σε κλειστά αντί των φορολογικών επιβαρύνσεων - Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 123 του ν.2960/01» του νόμου 4831/21 (Α΄170) «Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του και άλλες διατάξεις».

Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις τoυ άρθρου 133 του ν.4831/2021 (Α΄170), με τις οποίες προβλέπεται η μείωση των κατά περίπτωση εφάπαξ ποσών της παρ. 5 του άρθρου 123 του ν.2960/01, για τα ανοιχτά φορτηγά αυτοκίνητα της Δ.Κ. 87.04 που διασκευάζονται σε κλειστά της ίδιας δασμολογικής κλάσης, μικτού βάρους μέχρι και τρεισήμισι (3,5) τόνους.

Η ισχύς της εν λόγω διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 155 του ν. 4818/21 (Α΄124), αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου, ήτοι από 23.9.2021.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!