Οικονομικές Ειδήσεις

Βουλή Νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνη για την ταχεία πολιτική δίκη

Κατατέθηκε στη Βουλή σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο "Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης". 

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου, το νομοσχέδιο διαιρείται στα παρακάτω μέρη:

ΜΕΡΟΣ Α’: Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου αποσκοπεί στην ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας του συστήματος απονομής δικαιοσύνης στη χώρα μας. Ο σκοπός αυτός θα επιτευχθεί μέσω της εύρυθμης λειτουργίας της πολιτικής δίκης με την εφαρμογή και χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις απορρέουν κυρίως από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της νομοθετικής μεταρρύθμισης που επέφερε ο ν. 4335/2015 (Α’ 87) στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ) και εφαρμόζεται ήδη από την 1η.1.2016. 

ΜΕΡΟΣ Β’: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: Εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη συμμετοχή των ανωτάτων δικαστικών συμβουλίων της πολιτικής, ποινικής και διοικητικής δικαιοσύνης στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δικαστικών Συμβουλίων (European Network of Councils for the JudiciaryENCJ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: Με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις αφενός διευκολύνεται η οργάνωση της εισαγωγικής εκπαίδευσης των υπαλλήλων του νέου κλάδου ΠΕ Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων και αφετέρου επιλύονται προβλήματα που αφορούν στους δικαστικούς υπαλλήλους και έχουν ανακύψει τόσο από τη μετατροπή των υπηρετούντων ΙΔΑΧ σε μόνιμους δικαστικούς υπαλλήλους όσο και από τη μετάταξη δικαστικών υπαλλήλων στις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: Αντιμετωπίζεται το ζήτημα της διαφοροποίησης των προσωρινών ρυθμίσεων για την εγγραφή των αιτήσεων και αγωγών στο Κτηματολογικό Γραφείο Ρόδου με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις του άρθρου 220 του ΚΠολΔ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: Αντιμετωπίζεται η ανάγκη διεύρυνσης του έργου του ασκούμενου δικηγόρου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ : Αντιμετωπίζεται το πρόβλημα των καθυστερήσεων στην εκκαθάριση και εξόφληση των αποζημιώσεων νομικής βοήθειας.

Παρατίθεται ακολούθως το νομοσχέδιο και η αιτιολογική του έκθεση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!